Main Menu
User Menu

Military history website

Hlavní úřad rasový a osidlovací

Rasse- und Siedlungshauptamt

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rasse- und Siedlungshauptamt
Hlavní úřad rasový a osidlovacív češtině též:
Hlavní úřad SS pro rasové a osídlovací záležitosti
Hlavní rasový a osidlovací úřad- jeden z hlavních úřadů SS(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Hlavni-urad-rasovy-a-osidlovaci-t68652#240719Version : 0
MOD