Main Menu
User Menu

Military history website

Hlavnička, František

     
Příjmení:
Surname:
Hlavnička
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hlavnička
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník v. v.
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.10.1943 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.08.2019 Počaply
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- vedoucí starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV0
- zástupce velitele pluku pro letovou přípravu 5. stíhacího leteckého pluku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- organizátor a člen akrobatickej predvádzacej skupiny Delta Team
- člen "Stressovej" letky
- zalietavací pilot
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Podrobné údaje podľa vojenskej knižky a informácií od p. Ing. F. Hlavničky láskavo poskytol Stanislav Vystavěl.
www.valka.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624697Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624697Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hlavnička
Jméno:
Given Name:
František
Jméno v originále:
Original Name:
František Hlavnička
Všeobecné vzdělání:
General Education:
01.10.1949-30.06.1957 Základní osmiletá škola, Praha /
01.09.1957-30.06.1961 Průmyslová škola chemická, Praha /
01.07.1961-31.08.1962 Ústav teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd, Praha /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.09.1962-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-30.11.1965 Vyšší letecké učiliště
04.03.1972-16.07.1976 Vojenské akademie
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.12.1965 poručík
01.10.1968 nadporučík
01.10.1973 kapitán
01.10.1978 major
01.05.1982 podplukovník
01.10.1990 plukovník
Průběh vojenské služby:
Military Career:

01.12.1965-31.08.1967 pilot, 18. stíhací bombardovací letecký pluk
01.09.1967-06.10.1968 pilot, 2. stíhací bombardovací letecký pluk
07.10.1968-03.10.1969 pilot, 47. průzkumný letecký pluk
04.10.1969-01.06.1971 pilot letky MiG-19S, 5. stíhací letecký pluk
02.06.1971-15.08.1976 zástupce velitele 3. stíhací letky pro věci politické (ZVP), 5. stíhací letecký pluk
16.08.1976-23.05.1978 zástupce velitele pluku pro letovou přípravu, 5. stíhací letecký pluk
24.05.1978-30.04.1990 starší inspektor pilot, 1. stíhací letecká divize
01.05.1990-28.02.1992 vedoucí starší inspektor - specialista -pilot skupiny metodiky a taktiky stíhacího letectva oddělení bojové prípravy správy letectva Velitelství letectva a protivzdušné obrany státu
01.03.1992-01.05.1992 vedoucí starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddelení bojové přípravy letectva, Velitelství letectva a PV01)
01.06.1993-31.01.1995 zkušební pilot oboru pro přejímku letounů u AERO Vodochody správy zabezpečení výroby a mimovojskových oprav hlavní právy vyzbrojování a technického zabezpečení Generálního štábu Armády České republiky
01.02.1995-30.06.1996 starší zkušební pilot skupiny zkušebních pilotů oboru pro přejímku letecké techniky u Aero Vodochody Úřadu pro přejímku techniky Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.07.1996-30.09.1996 náčelník skupiny zkušebních pilotů Oboru pro přejímku letecké techniky Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.10.1996-31.01.1997 náčelník skupiny pilotů odboru Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Inspektora logistiky AČR Generálního štábu Armády České republiky
01.02.1997-31.12.1999 vedoucí skupiny zkušebních pilotů Odboru zabezpečování jakosti letecké techniky Vodochody Vojenského úřadu pro standardizaci katalogizaci a řízení jakosti Sekce majetkové Ministerstva obrany
01.01.2000-DD.MM.RRRR záloha
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1977

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
KR PR č. 013/ čl. 197 r. 1977

DD.MM.1982

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
KR-PR č. 021/ čl.255 r. 1982

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
KR MNO č. 0141/ čl. 022. 1990

DD.MM.1998

Medaile Armády České republiky III. stupně
Medal of the Army of the Czech Republic 3rd Degree
RMO č. 87/čl. 220 r. 1998

Poznámka:
Note:
Čestný titul „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“ (KR-FMO ČSSR č. 080 r. 1989) .


Absolvoval núdzové pristátie s MiG-15bis 8814


Zahynul pri dopravnej nehode na ceste číslo 1/19. (za obcou Počaply okres Příbram.


1) z poverenia
Zdroje:
Sources:
Podrobné údaje podľa vojenskej knižky a informácií od p. Ing. F. Hlavničky láskavo poskytol Stanislav Vystavěl.

URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624699Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624699Version : 0
MOD
Colonel Francis malignant catarrhal fever
* XX.XX.XXXX
+ XX.XX.XXXX

Colonel Francis malignant catarrhal fever is one of the most famous czechoslovak demonstration pilots.Known to become especially his solo demonstration aircraft, the MiG-21.

Based upon linking the database of Our aircraft.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#312326Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#312326Version : 0
Col. Ing. v. v. malignant catarrhal fever Francis

For his career, he flew 5.190 hours on the 26 versions of the 10 types of fighter aircraft

He also served in the 5. and 9. aviation regiment in Pilsen and Bechyně

20.5.1991 carried out the last years in the framework of the ACR with the Mig-21F with the machine v. no. 261104 fly from Kbely to Vodochody
Source: https://www.khl-jhradec.cz/index.php?clanek=47
www.letecke-forum.info.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#317019Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#317019Version : 0
Mr. malignant catarrhal fever died 13.8.2019 in a car accident Sad

Source: www.facebook.com.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624688Verze : 1
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624688Version : 0
MOD
Colonel v. v. Ing. František malignant catarrhal fever
(*) 18.10.1943 - born in Prague
(†) 13.08.2019 - was killed in a traffic accident on highway 1/19. (behind the village Počaply district Příbram
Education: civilian:
01.09.1949 - 30.06.1957 disciple of the eight-year basic school in Prague
01.09.1957 - 30.06.1961 student industrial school chemistry in Prague, ending with graduation
01.07.1961 - 31.08.1962 Institute of theoretical bases of chemical technology of the Czechoslovak academy of sciences Prague, Czech republic
Education military:
01.09.1962 - 31.08.1963 listener Air training school Kosice
01.09.1963 - 30.11.1965 listener Higher aviation school - direction of the pilot Kosice
the Course of military service:
01.12.1965 - 31.08.1967 accepted for dôstojníka of occupation in the rank of lieutenant
and the pilot 18. fighter-bomber aviation regiment Pardubice
01.09.1967 - 06.10.1968 pilot 2. fighter-bomber aviation regiment prague Castle
07.10.1968 - 03.10.1969 pilot 47. reconnaissance aviation regiment Pardubice
04.10.1969 - 01.06.1971 the pilot of the fighter squadrons of MiG-19S 5. fighter aviation regiment Dobřany/Lazily
02.06.1971 - 15.08.1976 pilot 3. fighter squadron (UAA squadron) 5. fighter aviation regiment Lazily
04.03.1972 - 16.07.1976 listener combined studies Military academy Anthony Zápotockého Brno field of study command post co-organized the air
16.08.1976 - 23.05.1978 deputy regiment commander for flight preparation 5. fighter aviation regiment Lazily
24.05.1978 - 30.04.1990 senior inspector pilot 1.fighter aviation division Bechyně
01.05.1990 - 28.02.1992 senior inspector - specialist -pilot group of the methodology and tactics of the fighter force, the department of combat preparation of the administration of the air force air force Command and PVOS/air defense Stará Boleslav
01.03.1992 - 31.05.1993 entrusted with the temporary exercise of the functions of a manager, senior inspector specialist - pilot group of the fighter force, of the department of combat training of the air force Headquarters of the air force and PV0
01.06.1993 - 31.01.1995 test pilot the field for acceptance latounů u AERO Vodochody the security management of production and mimovojskových fixes the main rights, armaments and technical security the General staff of the Army of the Czech republic
01.02.1995 - 30.06.1996 older test pilot group test^pilots field for the acceptance of aviation technology Voäochody Office for acceptance techniques the Headquarters of the logistics of the General staff of ACR
01.07.1996 - 30.09.1996 chief of the group of test^pilots Field for the acceptance of aviation technology Vodochody - the Office of the acceptance of the equipment and materiel Command logistics of the General staff of the Army of the Czech republic
01.10.1996 - 31.01.1997 chief of the group of pilots of the department of Vodochody Office of the acceptance of the equipment and materials the Inspector of the logistics of the ACR General staff of ACR
01.02.1997 - 31.12.1999 head of a group of test pilots of the Department of quality assurance of aviation technology Vodochody Military bureau for the standardisation of cataloguing and quality management Section property MO
31.12.1999 Released in advance

the Procedure in ranks:
01.12.1965 lt.
01.10.1968 lieutenant
01.10.1973 captain
01.10.1978 major
01.05.1982 lieutenant colonel
01.10.1990 colonel

Decorations and medals:
Medal: "For service to the homeland" ( KR PR no 013/ article. 197 1977)
Medals: "For merits for defense of the fatherland" (KR-PR no. 021/ article.255 1982)
Honorary title "Meritorious military pilot of the CZECHOSLOVAK socialist republic" (KR-FMO CZECHOSLOVAKIA, no 080 r 1989)
Medals: "For merits about the NUMBER EVEN. the degree of“ (KR WELL no 0141/ article. 022. 1990
Medals: "the Army of the Czech republic III.degree“ (RMO no. 87/article. 220 r 1998)

Source: Military book colonel. Ing. František Hlavničky and written information from him.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624799Verze : 3
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624799Version : 0
Diskuse
Because I had the honor to be a longtime friend Ing. František Hlavničky (and which I never appreciate), I received the sad News about his traffic accident in which he died.
I consider it my duty to clarify some of the information and put in order "some things around his person"
Photo of colonel Ing. František Hlavničky (standing on the right side of the bow of the MiG-21MF tr. no 7701 with the emblem of 2. fighter squadron 11. fighter regiment "INVASIVE") is from the period when he was head of the demonstration team "DELTA F II.
The character of the team is on the photo of the part skrytza him).The author is mr. Wolfgang Heinz from the Line and gave me her colonel in the sneak. Ing. Josef Head into the book of "KINGS of AIR and their successors" (the World of wings, Cheb 2009).
I put one of his "confession" that I provided:
"MiG gave me a precious gift: faith in yourself, straight look and a handful of friends".
Migy I used in the period 1965 - 2006 (the military in 1999) and the jets I'm going to fly for a while yet (mother nature permitting).
The MiG-21 I have for the years 1972 - 2006 over 5,500 starts, and almost 2700 hours, and the peak of aerobatics from 1983 until the end.
The mig, in particular, 21 I sacrificed apart of his life so much that I (along with messrs J. Krýdou, n. e Mocsim and others), nor for the invitation to the farewell with a rich history of Migs in the us!!


Honor his memory!
P.With. Preparing its complete the wire "aviation military biography" (From the Aviation school / Higher aviation school of Kosice (1962 - 1965) up to the end of service in the Army of the Czech army.
I will put here.(see. topics and posts above).
Hlavnička, František - Ing. Vtězslav Nohel a Ing. František Hlavnička na setkání příslušníků a přátel 11. slp na letišti Žatec-Macerka před hangárem ATS

Ing. Vtězslav Nohel a Ing. František Hlavnička na setkání příslušníků a přátel 11. slp na letišti Žatec-Macerka před hangárem ATS
Hlavnička, František - Plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák a plk. v.v. Ing. František Hlavnička (byli spolužáky v LU/VLU Košice/Prešov) na Macerce

Plk. v.v. Ing. Oldřich Pelčák a plk. v.v. Ing. František Hlavnička (byli spolužáky v LU/VLU Košice/Prešov) na Macerce
Hlavnička, František - Originál v barvě

"Originál v barvě"
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624777Verze : 8
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624777Version : 0
The last farewell to Ing. František Hlavničkou will take place on Friday, 23. August 2019 at 13.00
in the funeral parlor at the cemetery in Bechyně.

Source: Parte.
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624834Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#624834Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - STANISLAV VYSTAVĚL :

Plukovník v.v. Ing. František HLAVNIČKA
(*) 18.10.1943 - narozen v Praze
(†) 13.08.2019 - zahynul při dopravní nehodě na silnici číslo 1/19. (za obcí Počaply okr. Příbram
Vzdělání civilní:
01.09.1949 - 30.06.1957 žák osmileté základní školy v Praze
01.09.1957 - 30.06.1961 žák průmyslové školy chemické v Praze, zakončená maturitou
01.07.1961 - 31.08.1962 Ústav teoretických základů chemické techniky Československé akademie věd Praha
Vzdělání vojenské:
01.09.1962 - 31.08.1963 posluchač Letecké učiliště Košice
01.09.1963 - 30.11.1965 posluchač Vyšší letecké učiliště - směr pilotní Košice
Průběh vojenské služby:
01.12.1965 - 31.08.1967 přijat za dôstojníka z povolání v hodnosti poručíka
a ustanovený pilotem 18. stíhací bombardovací letecký pluk Pardubice
01.09.1967 - 06.10.1968 pilot 2. stíhací bombardovací letecký pluk Hradčany
07.10.1968 - 03.10.1969 pilot 47. průzkumný letecký pluk Pardubice
04.10.1969 - 01.06.1971 pilot stíhací letky MiG-19S 5. stíhací letecký pluk Dobřany/Líně
02.06.1971 - 15.08.1976 pilot 3. stíhací letky (ZVP letky) 5. stíhací letecký pluk Líně
04.03.1972 - 16.07.1976 posluchač kombinovaného studia Vojenské akademie Antonína Zápotockého Brno studijní obor velitelsko-organizátorský letecký
16.08.1976 - 23.05.1978 zástupce velitele pluku pro letovou přípravu 5. stíhací letecký pluk Líně
24.05.1978 - 30.04.1990 starší inspektor pilot 1.stíhací letecká divize Bechyně
01.05.1990 - 28.02.1992 vedoucí starší inspektor - specialista -pilot skupiny metodiky a taktiky stíhacího letectva oddělení bojové prípravy správy letectva Velitelství letectva a PVOS/PVO Stará Boleslav
01.03.1992 - 31.05.1993 pověřen dočasným výkonem funkce vedoucí, starší inspektor specialista - pilot skupiny stíhacího letectva oddělení bojové přípravy letectva Velitelství letectva a PV0
01.06.1993 - 31.01.1995 zkušební pilot oboru pro přejímku latounů u AERO Vodochody správy zabezpečení výroby a mimovojskových oprav hlavní právy vyzbrojování a technického zabezpečení Generální štáb Armády České republiky
01.02.1995 - 30.06.1996 starší zkušební pilot skupiny zkušebních^pilotů oboru pro přejímku letecké techniky Voäochody Úřadu pro přejímku techniky Velitelství logistiky Generálního štábu AČR
01.07.1996 - 30.09.1996 náčelník skupiny zkušebních^pilotů Oboru pro přejímku letecké techniky Vodochody - Úřadu přejímky techniky a materiálu Velitelství logistiky Generálního štábu Armády České republiky
01.10.1996 - 31.01.1997 náčelník skupiny pilotů odboru Vodochody Úřadu přejímky techniky a materiálu Inspektora logistiky AČR Generálního štábu AČR
01.02.1997 - 31.12.1999 vedoucí skupiny zkušebních pilotů Odboru zabezpečování jakosti letecké techniky Vodochody Vojenského úřadu pro standardizaci katalogizaci a řízení jakosti Sekce majetkové MO
31.12.1999 Propuštěn do zálohy

Postup v hodnostech:
01.12.1965 poručík
01.10.1968 nadporučík
01.10.1973 kapitán
01.10.1978 major
01.05.1982 podplukovník
01.10.1990 plukovník

Vyznamenání a medaile:
Medaile: „Za službu vlasti“ ( KR PR č. 013/ čl. 197 r. 1977)
Medaile: „Za zásluhy o obranu vlasti“ (KR-PR č. 021/ čl.255 r. 1982)
Čestný titul: „Zasloužilý vojenský letec ČSSR“ (KR-FMO ČSSR č. 080 r. 1989)
Medaile: „Za zásluhy o ČSLA I. stupně“ (KR MNO č. 0141/ čl. 022. 1990
Medaile: „Armády České republiky III.stupně“ (RMO č. 87/čl. 220 r. 1998)

Zdroj: Vojenská knížka plk. Ing. Františka Hlavničky a písemné informace od něj


Považuji za nutné sdělit, že jsem zjistil "rozpor", týkající se hned 1. údaje v jeho služebním životopise:
Podle údajů "vojenské evidence" je uvedeno datum narození 18.10.1943
Podle sdělení jeho dlouholetých kolegů blahopřání k výročí narozenin "přijímal" k 16. října.
Bohužel nemám k disposici jeho rodný list a proto se omlouvám a nevím jak to ve skutečni bylo.
Nic méně - buď včera nebo zítra by slavil. Tak mu "připíjím" dnes a posílám mu tichou vzpomínku!
URL CZ: https://www.valka.cz/Hlavnicka-Frantisek-t84767#629035Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hlavnicka-Frantisek-t84767#629035Version : 0