Main Menu
User Menu

Military history website

Hochsteiger, Tibor

     
Příjmení:
Surname:
Hochsteiger
Jméno:
Given Name:
Tibor
Jméno v originále:
Original Name:
Tibor Hochsteiger
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
PhDr., CSc.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.02.1927 Nová Baňa /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.11.2001 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Historický ústav Československé armády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v 08/1971 prepustený z armády pre politickú nespoľahlivosť
- v 03/1990 reaktivácia
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
URL CZ: https://www.valka.cz/Hochsteiger-Tibor-t233396#645334Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hochsteiger-Tibor-t233396#645334Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hochsteiger
Jméno:
Given Name:
Tibor
Jméno v originále:
Original Name:
Tibor Hochsteiger
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1952-DD.MM.1954 Vojenská politická akademie
DD.MM.1956-DD.MM.1959 vedecká ašpirantúra, Vojenská politická akadémia V. I. Lenina, Moskva
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1954 major
01.09.1959 podplukovník
01.05.1965 plukovník
01.04.1991 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1961-DD.10.1963 Velitel : Oddělení škol
DD.10.1963-01.05.1965 Velitel : Vojenský historický ústav
01.05.1965-DD.10.1969 Velitel : Vojenský historický ústav
DD.03.1990-01.04.1990 Velitel : Vojenský historický ústav
01.04.1990-31.12.1992 Velitel : Historický ústav Československé armády

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

MM.DD.1956

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1958

Medaile za službu vlasti
Medal for Service to Homeland
-

DD.MM.1961

Medaile za zásluhy o obranu vlasti
Medal of Merit in Defence of Homeland
-

DD.MM.1990

Medaile za zásluhy o ČSLA - 1. stupeň
Medal of Merit for Czechoslovak People´s Army - 1st Class
-

11.12.1992

Medaile Za zásluhy 1. stupeň
Medal of Merit 1st Degree
č. matriky 5

DD.MM.RRRR

Řád rudé hvězdy
The Order of the Red Star
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Alex Maskalík - Elita armády, československá vojenská generalita 1918-1992, HWSK, ISBN 978-80-970941-0-2
Ján Štaigl a kol. - Generáli - slovenská vojenská generalita 1918 - 2012, 2. vyd., Magnet Press, ISBN 978-8089169-25-2
www.prazskyhradarchiv.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/Hochsteiger-Tibor-t233396#645336Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Hochsteiger-Tibor-t233396#645336Version : 0
MOD