Main Menu
User Menu

Military history website

Svatá říše římská [1157-1512]

Holy Roman Empire

Sacrum Imperium Romanum / Heiliges Römisches Reich

     
Název:
Name:
Svatá říše římská
Originální název:
Original Name:
Sacrum Imperium Romanum / Heiliges Römisches Reich
Hlavní město:
Capital:
-
Státní zřízení:
Government System:
absolutní monarchie
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
Přehled císařů / List of Emperor
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
-
Rozloha:
Area:
- km2
Geografická poloha:
Location:
-
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
-
Vznik:
Independence:
01.01.1157 přemenovaním z Římska říše
Zánik:
Dissolution:
DD.MM.1512 premenovaním na Svatá říše římská národa německého
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
-
Vlajka:
Flag:
1157-1401

1401-1512
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Holy_Roman_Empire
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-1157-1512-t238481#659446Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Státní útvary Datum Událost

22.4.1418 Ukončil činnosť Kostnický koncil (1414-1418).


17.2.1448 Nemecký kráľ Fridrich III. uzavrel s pápežom Mikulášom V. vo Viedni konkordát - upravoval vzťahy medzi pápežskov stolicov a ríšov.21.4.1488 Narodil se - Ulrich von Hutten (německý protestatský reformátor)28.2.1523 Zemřel - Ulrich von Hutten (německý protestatský reformátor)
URL : https://www.valka.cz/Svata-rise-rimska-1157-1512-t238481#659453Version : 0
MOD