Main Menu
User Menu

Military history website

Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky [2001- ]

Honour Guard of President of Slovak Republic / Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

     
Název:
Name:
Čestná stráž prezidenta Slovenské republiky
Originální název:
Original Name:
Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.2001
Předchůdce:
Predecessor:
Pluk hradnej a čestnej stráže
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.2001-DD.MM.RRRR Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Dislokace:
Deployed:
01.08.2001-DD.MM.RRRR Bratislava, Dukelské kasárny
Velitel:
Commander:
01.08.2001-28.11.2005 Šmelko, Jaroslav (Plukovník)
01.12.2005-31.01.2010 Kebísek, Rudolf (Plukovník)
01.05.2010-31.12.2017 Ištván, Miroslav (Plukovník)
01.01.2018-14.05.2018 Krajčovič, Ján1) (Podplukovník)
15.05.2018-DD.MM.RRRR Vavrinec, Branislav (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.08.2001-3DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb
01.08.2001-DD.MM.RRRR 1. rota čestnej stráže
01.08.2001-DD.MM.RRRR 2. rota čestnej stráže
01.08.2001-DD.MM.RRRR zabezpečovacia rota
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) zástupca veliteľa, poverený zastupovaním
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, https://www.cspsr.mil.sk/13352/historia.php
https://www.cspsr.mil.sk/31561/
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#293865Version : 0
MOD
The chief of staff from 18.07.2016 colonel. Andrei Tvrdoň.


Source: https://www.cspsr.mil.sk/63060/?pg=1
.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#556221Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Slúži táto jednotka len ako ceremoniálna? Alebo podobne ako v ČR zabezpečuje osobnu ochranu prezidenta SR?
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596709Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - Flader :

Slúži táto jednotka len ako ceremoniálna? Alebo podobne ako v ČR zabezpečuje osobnu ochranu prezidenta SR?Hlavné úlohy Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky:
vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v jeho sídle,
organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijímaní vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky,
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla.


Zdroj:
https://www.cspsr.mil.sk/13353/
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596710Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ďakujem, na stránke ČS OSSR som takúto info hľadal márne a sptránke "prezidentskej ČS" ma ani nenapadlo pozrieť.
URL : https://www.valka.cz/Cestna-straz-prezidenta-Slovenske-republiky-2001-t65087#596711Version : 0