Main Menu
User Menu

Military history website

Hradský, Ludvík

     
Příjmení:
Surname:
Hradský
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Hradský
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
23.04.1866 Nový Dvůr /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.01.1936 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hradsky-Ludvik-t108295#384587Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Hradský
Jméno:
Given Name:
Ludvík
Jméno v originále:
Original Name:
Ludvík Hradský
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1877-DD.06.1885 Arcibiskupské gymnasium, Kroměříž
DD.10.1887-DD.05.1893 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.08.1893 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1909 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 vrchní štábní lékař 2. třídy rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 vrchní štábní lékař 1. třídy rakousko-uherské branné moci
02.01.1919 plukovník zdravotnictva
19.07.1923 generál zdravotnictva V. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.08.1893-DD.05.1894 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 20, Kassa
DD.05.1894-DD.05.1898 mladší lékař Pěšího pluku č. 65, Munkács
DD.05.1898-DD.09.1898 hlavní lékař Divisního dělostřeleckého pluku č. 19, Plzeň
DD.09.1898-DD.01.1899 hlavní lékař Nižší vojenské reálky, Kassa
DD.01.1899-DD.10.1908 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. 83, Szombathély
DD.10.1908-DD.08.1914 přednosta stomatologického oddělení Vojenské lékařské školy, Wien
DD.08.1914-DD.11.1914 přednosta zdravotní služby Jezdecké divise č. 2, východoevropské válčiště
DD.11.1914-DD.07.1915 člen Zdravotnické důstojnické komise, Wien
DD.07.1915-DD.09.1916 přednosta zdravotní služby XVIII. sboru, východoevropské válčiště
DD.09.1916-DD.08.1917 velitel Polní nemocnice č. 1113, východoevropské válčiště
DD.08.1917-DD.04.1918 přednosta zdravotní služby IX. sboru, východoevropské válčiště
DD.04.1918-DD.10.1918 předseda Zdravotnické etapní komise č. II, Wien
DD.10.1918-DD.01.1919 mimo službu
DD.01.1919-DD.03.1922 velitel Posádkové nemocnice č. 19, Bratislava
DD.03.1922-DD.12.1922 velitel Divisní nemocnice 9, Bratislava
DD.12.1922-DD.01.1924 přednosta zdravotní služby Divise 9, Trnava
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1916

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Hradsky-Ludvik-t108295#384588Version : 0
MOD