Chávez, Hugo

Hugo Rafael Chávez Frías
     
Příjmení:
Surname:
Chávez Chávez
Jméno:
Given Name:
Hugo Rafael Hugo Rafael
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Rafael Chávez Frías
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Inženýr Master of Science
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.07.1954 Sabaneta
28.07.1954 Sabaneta
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
05.03.2013 Caracas
05.03.2013 Caracas
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
02.02.1999-05.03.2013 prezident Venezuely 02.02.1999-05.03.2013 president of Venezuela
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
latinamericanhistory.about.com
URL : https://www.valka.cz/Chavez-Hugo-t146999#471462 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Chávez Chávez
Jméno:
Given Name:
Hugo Rafael Hugo Rafael
Jméno v originále:
Original Name:
Hugo Rafael Chávez Frías
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1966 Skupinová škola Juliána Pino, Sabanetta
DD.MM.1966-DD.MM.1971 Lýceum Daniela Florentino O'Leary de Barinas
DD.MM.1989-DD.MM.1990 Univerzita Simona Bolívara
DD.MM.RRRR-DD.MM.1966 Scholl Group of Julián Pino, Sabanetta
DD.MM.1966-DD.MM.1971 Lyceum of Daniel Florentino O'Leary de Barinas
DD.MM.1989-DD.MM.1990 University of Simon Bolívar
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1971-05.07.1975 Vojenská akadémie Venezuely
DD.MM.1975-DD.MM.1975 Spojovací kurz, Komunikačná a elektronická škola Ozbrojených síl / Escuela de Comunicación y Electrónica de las Fuerzas Armadas
DD.MM.1979-DD.MM.1979 Stredný tankový kurz
DD.MM.1983-DD.MM.1983 Pokročilý tankový kurz
DD.MM.1988-DD.MM.1988 Medzinárodný kurz politickej vojny
DD.MM.1991-DD.MM.1992 Veliteľsko-štábny kurz
DD.MM.1971-05.07.1975 Military academy of Venezuela
DD.MM.1975-DD.MM.1975 course of communication, School of Communication and Electronics of Armed Forces
DD.MM.1979-DD.MM.1979 Madium Armoured Course
DD.MM.1983-DD.MM.1983 Advanced Armoured Cource
DD.MM.1988-DD.MM.1988 International Course of Political War
DD.MM.1991-DD.MM.1992 Course Command and Staff
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.07.1975 poručík
DD.MM.1977 kapitán
DD.MM.1986 major
DD.MM.1990 podplukovník
05.07.1975 Lieutenant
DD.MM.1977 Captain
DD.MM.1986 Major
DD.MM.1990 Lieutenant Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1971-05.07.1975 štúdium na vojenskej akadémii
DD.MM.1975-DD.MM.1977 veliteľ spojovecaj čaty (Batallón de Cazadores Cedeno, Barinas / Cumaná)
DD.MM.1978-DD.MM.1979 veliteľ tankovej roty (stredných tankov AMX-30) (Batallón Blindado Bravos de Apure, Maracay)
DD.MM.1980-DD.MM.1981 Veliteľ roty na Katedre telesnej výchovy Vojenskej akadémie Venezuela
DD.MM.1982-DD.MM.1982 náčelník Oddelenia kultúry Vojenskej akadémie Venezuela
DD.MM.1983-DD.MM.1984 náčelník kurzu "Companía José Antonio Páez" Vojenskej akadémie Venezuela
DD.MM.1985-DD.MM.1986 veliteľ Jazdeckej eskadróny Francisco Farfána, Elorza Apure
DD.MM.1986-DD.MM.1988 Comandante Fundador del Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta
DD.MM.1988-DD.MM.1989 Adjutant náčelníka pre národnú bezpečnosť a obranu, Miraflores
DD.MM.1990-DD.MM.1990 Dôstojník pre vzťah s verejnosťou, Brigada de Cazadores, Maturín,
DD.MM.1991-04.02.1992 veliteľ Výsadkového práporu "Coronel Antonio Nicolás Briceno", Cuartel Páez, Maracay,
DD.MM.1971-05.07.1975 Study of Military Academy
DD.MM.1975-DD.MM.1977 Commander of Communication platoon, spojovecaj čaty (Batallón de Cazadores Cedeno, Barinas, Cumaná)
DD.MM.1978-DD.MM.1979 Commander of Armoured Company (medium tank AMX-30) (Batallón Blindado Bravos de Apure, Maracay)
DD.MM.1980-DD.MM.1981 Commander of Company on Department of Physical Education Military Academy of Venezuela
DD.MM.1982-DD.MM.1982 Commander of Department of Culture Military Academy of Venezuela
DD.MM.1983-DD.MM.1984 Comander of Course "Companía José Antonio Páez" Military Academy of Venezuela
DD.MM.1985-DD.MM.1986 Comader of Cavalry Squadron of Francisco Farfán, Elorza Apure
DD.MM.1986-DD.MM.1988 Comandante Fundador del Núcleo Cívico-Militar del Desarrollo Fronterizo Arauca-Meta
DD.MM.1988-DD.MM.1989 Chief Adjutant of the National Security and Defence,Miraflores
DD.MM.1990-DD.MM.1990 Civil Affairs Officer, Brigada de Cazadores, Maturín
DD.MM.1991-04.02.1992 Commander of Parachute battalion of Coronel Antonio Nicolás Briceno, Cuartel Páez, Maracay,
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Ch%C3%A1vez
latinamericanhistory.about.com
URL : https://www.valka.cz/Chavez-Hugo-t146999#471465 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more