Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
IS-2
Originální název:
Original Name:
ИС-2
Kategorie:
Category:
těžký tank
Výrobce:
Producer:
DD.12.1943-DD.06.1945 Čeljabinský Kirovův závod, Čeljabinsk /
DD.05.1945-06.MM.1945 Leningradský Kirovův závod, Leningrad /
Období výroby:
Production Period:
DD.12.1943-DD.06.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
3475
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1943 (Objekt 240)
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
46000 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9830 mm
Délka korby:
Hull Length:
6770 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3070 mm
Celková výška:
Overall Height:
2630 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
465 mm
Šířka pásu:
Track Width:
650 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.0785 MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
zepředu: 60/70 mm / 72°, 100 mm / 30°, 120 mm
bok: 90 mm / 15°
zezadu: 60 mm / 49°
shora: 30 mm
zespodu: 20 mm

Věž:
zepředu: 100 mm / ?°
bok: 90 mm / 20°
zezadu: 90 mm / 30°
shora: 30 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-2IS
- vznětový, vidlicový
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
382,5 kW při 2000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
- počet převodových stupňů: 4+1
- ovládání: mechanické
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
37 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
10-15 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
240 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
160 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
36 °
Boční náklon:
Side Slope:
30 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
1 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,3 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
122 mm kanon D-25T
- 28 nábojů
Vedlejší:
Secondary:
2x 7,62mm kulomet DT
1x 12,7mm kulomet DŠK
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#155670Version : 0
IS-2 v československej armáde
Osem tankov IS-2 získala novorodiaca sa československá armáda tesne po oficiálnom ukončení 2. svetovej vojny. Tanky zapožičala, resp. darovala sovietska 42. gardová ťažká tanková brigáda 1. československej tankovej brigáde, ktorá sa s nimi zúčastnila májovej prehliadky roku 1945 v Prahe (17.5.1945). Tanky dostali na boky veží československé kruhové trojfarebné označenie a tanky boli označené číslami 112, 113, 114, 115, 119, 120 a 129 (číslo 118 nie je zo zachovaných fotografií potvrdené). Tanky viedli sovietskí vojaci, československí vojaci tvorili viditeľnú posádku strojov.
Rozhovory o vytvorení jedného ťažkého tankového práporu viedli k prísľubu dodania 20 tankov IS-2. Osem tankov 1. ČSTB bolo následne presunutých k ostrahe česko-poľských hraníc na severnej Morave (Ostravsko). Ešte k 19.7.1945 až 21.7.1945 bol vedený plný počet osem tankov, no čoskoro sa ich počet zredukoval na päť tankov. Čo sa stalo s trojicou IS-2 je neznáme. Išlo pravdepodobne o pokazené vozidlá, ktoré nebolo v silách našich vojakov opraviť ich. Možné je, že boli vrátené niektorej sovietskej jednotke.
K 15.9.1945 bola 1.ČSTB reorganizovaná na Tankový sbor, v rámci ktorého bol aj prápor ťažkých tankov (Pr. TT). Bol však vedený mimo tabuľkové počty tankového vojska. Prápor bol dislokovaný v Moravskej Ostrave, od 10/1945 vo Vysokom Mýte. Pätica tankov IS-2 dostala vojenské registračné čísla 73700 - 73704. Tieto tanky tvorili základ určený k výcviku. Čakalo sa na ďalšie dodávky tohoto typu tankov. Hoci je hodnoverne doložené, že v čase darovania tankov a počas prehliadky 17.5.1945 išlo o tanky novšej verzie IS-2 s jednoliatym čelným pancierom korby a kanónom s klinovým záverom, v období vytvorenia práporu ťažkých tankov sa v stave piatich tankov IS-2 objavuje dvojica tankov staršieho prevedenia (model 1943 - iný tvar čela korby, kanón so skrutkovitým záverom). Odkiaľ sa nabrali a kam zmizli pôvodné tanky nie je jasné. Nedostatočné počty tankov dopĺňali tanky T-34/76 a T-34/85, ktorých časť bola neskôr (1.4.1946) presunutá k iným jednotkám. Jeden stroj bol v stave veliteľskej jednotky, po dvoch strojoch mala 1. rota a 2. rota (dvojicu tankov IS-2 v každej rote dopĺňal jeden T-34/85).
Vzhľadom na to, že očakávané dodávky nedorazili a nádej na získanie ďalších tankov IS-2 nebola naplnená, Veliteľstvo tankového vojska rozhodlo o zrušení Práporu ťažkých tankov. Tanky mali byť presunuté do novovzniknutého Tankového učilišťa. Stalo sa tak oficiálnym prevodom k 25.1.1947, fyzicky boli však prevedené až 21.2.1947. Tankové učilište získalo štyri tanky IS-2, piaty tank (ev.č. 73700) bol priradený ako vzorový do Vojenskej akadémie v Hraniciach na Morave.
Tanky sprevádzali poruchy, ktoré bolo v dôsledku nedostatku náhradných dielov náročné odstraniť.
Tank č. 73704 stál už od roku 1945 v Autozbrojovke AZ-1 v Přelouči. Vzhľadom na to, že nebolo možné stroj v dohľadnej dobe opraviť bol v roku 1949 vyradený a poslúžil ako pamätník priamo v Přelouči. Vydržal tam až do 90. rokov 20. storočia, následne sa dostal do zbierky Vojenského technického múzea v Lešanoch.
Tank č. 73700 bol v stave Vojenskej akadémie rovnako po istej dobe dlhodobo nepojazdný a tvoril statickú výcvikovú pomôcku. 25.7.1950 bol presunutý do Tankového učilišťa, kde však už nebol zavedený do stavov vozidiel.
Tank č. 73703 bol od 11/1949 bez motora, ktorý bol na opravu odoslaný do firmy Škoda Plzeň. Tank bol sprevádzkovaný až začiatkom 50. rokov 20. storočia.
Pre poruchovosť a nedostatok náhradných dielov tieto tanky jazdili minimálne. Koncom roka 1950 bola štvorica tankov (ev.č. 73700 - 73703) stále vedených v stave armády prevedená k novovytvorenému 1.ťažkému tankosamohybnému pluku. Vo výzbroji boli spolu s dvojicou IS-3 a samohybnými delami SD-152 (ISU-152). V roku 1955 bola v stave jednotky vedená trojica tankov IS-2, pravdepodobne tam vydržali až do zrušenia jednotky k 1.10.1956. Následne došlo k ich vyradeniu. Dva tanky poslúžili ako pamätníky (Trutnov a Kroměříž). Trutnovský IS-2 bol na pomník dovezený z 2.tankovej základne v Žiline v roku 1960. Tank zažil krušné chvíle, kedy bol v roku 1969 z podstavca strhnutý demonštrujucími občanmi. Jeho hlaveň bola odpálena autogénom. Až do roku 1992 stál v miestnych kasárňach s namontovanou atrapou hlavne vytvorenou z kusu trubky. Dnes sa tank nachádza v zbierke Vojenského technického múzea v Lešanoch. Tank v Kroměříži bol taktiež zachránený z kovošrotu v roku 1992 a tiež sa nachádza v zbierke Vojenského technického múzea v Lešanoch.

Staršie zdroje uvádzajú početné stavy trochu odlišne.
V roku 1946 a k 1.2.1949 v stave armády vykazovaných 7 ks IS-2, k 1.5.1951 už len 6 ks, k 8/1958 sú v uloženkách na 2.tankovej základni v Žiline vedené 4 ks a k 1.6.1960 nieje v celkovom stave armády vedený už žiaden stroj IS-2. Tieto údaje sú zaujímavé tým, že možno špekulovať s tým, že skutočné počty tankov boli navýšené o dvojicu IS-2 staršieho prevedenia. Nemuseli byť v stave jednotky, ale mohli byť niekde v uloženkách mimo aktívne početné stavy, no v hláseniach o celkových počtoch mohli figurovať.
Napr. "V roku 1946 a k 1.2.1949 v stave armády vykazovaných 7 ks IS-2" - 5 ks aktívne tanky + 2 uloženky
Alebo "k 1.5.1951 už len 6 ks" (4 + 2)
Aktívne počty by súhlasili s tvrdeniami pánov Franceva a Kopeckého. Je to však len moja špekulácia.

Evidenčné číslo
Výrobné číslo
Číslo motoru
Zaradenie do jednotky
73700
?
220698
1945-47 Prápor ťažkých tankov, 1947-50 Vojenská akadémia, 1950 Tankové učilište, 1951-56 1.TTSP
73701
240-412-138
41032
1945-47 Prápor ťažkých tankov, 1947-50 Tankové učilište, 1951-56 1.TTSP, TZ-2 ?
73702
40231
163452
1945-47 Prápor ťažkých tankov, 1947-50 Tankové učilište, 1951-56 1.TTSP, TZ-2 ?
73703
240-410-129
220695
1945-47 Prápor ťažkých tankov, 1947-50 Tankové učilište, 1951-56 1.TTSP, TZ-2 ?
73704
?
312882
1945-47 Prápor ťažkých tankov, 1947-49 Tankové učilište (nepojazdný), 1949 (?) vyradený


V.Francev, M. Kopecký - Sovietske obrnené vozidlá vo výzbroji československej armády 1943-1951, Capricorn publications, rok vydania 2018, ISBN 978-80-87578-19-3
Břetislav Nakládal - Organizační výstavba tankových jednotek čs.armády 1945-50, HPM č.6/2001
https://vojenstvi.kvalitne.cz/vasedotazy_9.htm (otázka č.132...)
https://vojenstvi.kvalitne.cz/
Vladimír Francev - armada.vojenstvi.cz
VZaV 1958 (fotografia IS-2 s imatrikuláciou č.4)

SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 - Slávnostná prehliadka 17.5.1945, Praha

Slávnostná prehliadka 17.5.1945, Praha
SOV - IS-2 - Fotografia pochádza z VZaV z roku 1958. Ak by išlo o aktuálnu fotografiu urobenú v roku 1958, išlo by o zaujímavú informáciu o tom do kedy bol tento typ tanku v užívaní československou armádou. Môže sa však jednať i o ilustračnú fotografiu.

Fotografia pochádza z VZaV z roku 1958. Ak by išlo o aktuálnu fotografiu urobenú v roku 1958, išlo by o zaujímavú informáciu o tom do kedy bol tento typ tanku v užívaní československou armádou. Môže sa však jednať i o ilustračnú fotografiu.
SOV - IS-2 - Tank s vežovým číslom 114. Slávnostná prehliadka 17.5.1945, Praha

Tank s vežovým číslom 114. Slávnostná prehliadka 17.5.1945, Praha
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#142513Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Smíchovský IS-2 - diskusia


Jeden IS-2 stál na podstavci na Smíchově před justičním palácem jako pomník připomínající osvobození Prahy Rudou armádou - byl vydáván za první tank, který vjel na území Prahy. První byla ovšem mnohem menší T-34, která byla zasažena, poškozena a odtažena kamsi do neznáma.


Po maďarském povstání z něj byl vymontován motor a převodovka. Podobné "pomníkové" tanky v Budapešti byly totiž schopny provozu a povstalci této skutečnosti využili.


V roce 1991 byl tento tank natřen výtvarníkem Davidem Černým na růžovo, poté ho armáda přetřela opět na zeleno. Po bouřlivé diskusi byl tank natřen opět na růžovo, poté byl odvezen do Vojenského muzea v Lešanech (kde stojí dodnes) a jeho místo zaujal růžový trabant. Podstavec byl poté zbourán.


*edit : Braňo
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#218520Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote :


V roce 1991 byl tento tank natřen výtvarníkem Davidem Černým na růžovo, poté ho armáda přetřela opět na zeleno. Po bouřlivé diskusi byl tank natřen opět na růžovo, poté byl odvezen do Vojenského muzea v Lešanech (kde stojí dodnes) a jeho místo zaujal růžový trabant. Podstavec byl poté zbourán.


V roku 1988 bol nastriekaný na zeleno. A potom ...

Zdroj : Obrana lidu 1988 č.20
SOV - IS-2 - IS-2 na Smíchově v roku 1988.

IS-2 na Smíchově v roku 1988.
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#292782Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pred časom bežali v televízii zábery ako bol tento tak " inštalovaný " na podstavec. Bol vytvorený šikmý nájazd zo železničných pražcov, po ktorom tank nacúval použitím vlastného motoru na podstavec. Bolo zaujímavé, že sa tak dialo vo večerných hodinách. Tento tank sa teraz nachádza v expozícii lešanského múzea aj keď v " trochu " inej kamufláži.
SOV - IS-2 - Ťažký tank  IS - 2m

Ťažký tank IS - 2m
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#208117Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Růžový tank" ze Smíchova, Lešany 2009, vlastní foto
SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#318634Version : 0
MOD
IS-2 (IS-122, the czechoslovak military registration number 73704), Tank day, Military technical museum, Lešany, August 2014. This tank was made at the turn of the years 1943 and 1944, making it one of the oldest version (refered to as the IS-122), which had an older version of the chassis and the 122mm cannon with screw finish. In 1945 he was in a condition 42. guards heavy tank brigade, which with him took part in the fighting Ostrava. Together with seven other cars, the IS-2 was loaned 1. the czechoslovak independent tank brigade before the solemn military parade in Prague, which took place 17. may 1945. All IS-2 tanks ultimately remained permanently in the arsenal of the post-war czechoslovak army. Their operator will become a Battalion of heavy tanks, which had in the arsenal of only five IS-2 IS supplemented by four T-34/85 and one the T-34/76. The expected delivery of another 20 cars IS-2 from the USSR took place, which, together with poor technical condition of the already operated IS-2 and the lack of spare parts led to the cancellation of this service. Tank no. 73704 has stood since the year 1945 in the premises of Autozbrojovky 1 in Přelouči, where he was waiting for servicing and repair. To do this however never happened and the car was in 1949 eliminated and subsequently ended up as a monument to přeloučském square. There lasted until 1990, when it was passed into the collections of the Military historical institute. Between the years 2013 and 2014, the tank underwent extensive renovation into a mobile state in the race VOP CZ. After the reconstruction was first publicly introduced to a Tank day in 2014..
SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#521614Version : 0
MOD
After oslobodení Bratislava, v apríli 1945, ženijné unit CHA for výdatnej help German zajatcov started from rekonštrukciou bridge over the Danube in Bratislave.

The bridge was slávnostne given to užívania vo februári 1946. However, in januári 1946 predchádzali záťažové skúšky, on that bol used tank IS-2.

Source : The Internet.
SOV - IS-2 - Testovanie mostu s využitím IS-2

Testovanie mostu s využitím IS-2
SOV - IS-2 - Skúšky únosnosti

Skúšky únosnosti
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#528020Version : 0
The command staff of the 88th Guards Heavy Tank Regiment stands in front of an IS-2 tank.
From left to right: deputy regimental commander for material and technical support Major N.P. Romanchenko (Н.П. Romanchenko), regimental chief of staff Major N.V. Shirokich (Н. В. Широких), deputy regimental commander Major F.M. Zharkoy (Ф. М. Жаркой), the deputy regimental commander for political affairs Major L.A. Glushkov (L. A. Glushkov), deputy regimental commander for supply Major V. M. Khaykin (V. M. Khaykin), deputy chief of staff Major I. German (I. German) is sitting on the tank, the picture is undated.


http://tankfront.ru/ussr/tp/tp-f/gvtp088f.html

SOV - IS-2 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#537237Version : 0
MOD
German captured IS-2 with inscription on the turret "besstimt für OKW", i.e. "intended for the High Command of the Armed Forces", undated image.


albumwar2.com

SOV - IS-2 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#539112Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

IS-2:
SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 -


SOV - IS-2 - IS-2 a T-34

IS-2 a T-34
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#127588Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

IS-2:
SOV - IS-2 - IS-2 spolu s další sovětskou technikou: ISU-152, T-34

IS-2 spolu s další sovětskou technikou: ISU-152, T-34
URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#127590Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

IS-2
SOV - IS-2 -


URL : https://www.valka.cz/SOV-IS-2-t1120#164281Version : 0
MOD