ISR - SS - Gal

     
Název:
Name:
Gal Gal
Originální název:
Original Name:
גל
Kategorie:
Category:
ponorka submersible ship (SS)
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
INS Gal
INS Tanin
INS Rahav
Posádka:
Crew:
22-23
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
420 t 413 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
540 1) t 531 1) long tons
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
640 2) t 630 2) long tons
Délka:
Length:
48.50 3) m 159ft 1in 3)
Šířka:
Beam:
4.80 4) m 15ft 9in 4)
Ponor:
Draught:
3.70 m 12ft 2in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x dieselový motor MTU 12V 493 AZ 80
1x elektromotor AEG
2x diesel engine MTU 12V 493 AZ 80
1x electric-motor AEG
Výkon:
Power:
810 5) kW při ? ot/min 1086.2 5) bhp at ? rpm
Šrouby:
Propellers:
1
Zásoba paliva:
Fuel Load:
? t - long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
20.4 6) km/h 11 6) kt
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
31.5 7) km/h 17 8) kt
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
4630 9) km při rychlosti 11.1 km/h 2500 9) nm at speed 6 kt
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
194.5 10) km při rychlosti 11.1 km/h 105 10) nm at speed 6 kt
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
200 m 656 ft
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
8x torpédomet ráže 533
- torpéda Mk.37
- torpéda NT-37E
- protilodní řízené střely UGM-84C Harpoon
8x torpedo-tube cal. 21"
- torpedoes Mk.37
- torpedoes NT-37E
- anti-ship missiles UGM-84C Harpoon
Vybavení:
Equipment:
hladinový vyhledávací radar Kelvin 1006


aktivní/pasivní sonar IC-80 (později CSU 90)
přehledový/panoramatický pasivní sonar STN Atlas Elektronik C.S.U. - 3


systém řízení palby Atlas Elektronik TFCS
satelitní navigační systém pro ponorky Magnavox
přijímač GPS
vysílač-přijímač frekvencí HF, VHF, HVHF, UHF & U.W.T.
surface-search radar Kelvin 1006


active/passive sonar IC-80 (later CSU 90)
surveillance/panoramic passive sonar STN Atlas Elektronik C.S.U. - 3


fire control system Atlas Elektronik TFCS
satellite navigation system for submarines Magnavox
GPS receiver
transmitter-receiver HF, VHF, HVHF, UHF & U.W.T. frequency
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) alternativní údaj: 600 tun


2) alternativní údaj: 660 tun


3) alternativní údaj: 48.90 m


4) alternativní údaj: 4.90 m


5) pro dieselové motory MTU
pro elektromotor AEG: 1320 kW při ? ot/min


6) maximální rychlost
ekonomická rychlost: 11.1 km/h


7) maximální rychlost
maximální rychlost při používání šnorchlu: 16,7 km/h
ekonomická rychlost: 11.1 km/h


9) při ekonomické rychlosti
dosah při maximální rychlosti: 3333.6 km při 20.4 km/h


10) při ekonomické rychlosti
dosah při maximální rychlosti: 22.2-24.1 km při 31.5 km/h
1) alternative source: 591 long tons


2) alternative source: 650 long tons


3) alternative source: 160ft 5in


4) alternative source: 16ft 1in


5) for diesel engine MTU
for electric-motors Siemens: 1770.1 bhp at ? rpm


6) maximum speed
economic speed: 6 kt


8) maximum speed
maximum speed with schnorchel using: 9 kt
economic speed: 8 kt


9) with economic speed
with maximum speed: 1800 nm at 11 kt


10) with economic speed
with maximum speed: 12-13nm at 17 kt
Zdroje:
Sources:
http://www.israeli-weapons.com/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.submarines.dotan.net/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://hnsa.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; http://www.nti.org/ ; jakož i z publikace Jane’s Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky Současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; a periodika atm
URL : https://www.valka.cz/ISR-SS-Gal-t67729#238839 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

GAL


גל
Historie
Po neúspěších s ponorkami třídy Tanin (bývalá britská třída S) a třídy Leviathan (bývalá britská třída T), které byly ještě předválečné, resp. válečné konstrukce (rozuměj z 2. světové války), dostalo izraelském námořnictvo první skutečně moderní podmořské čluny. Tím se staly ponorky třídy Gal, které vznikly úpravami flexibilního německého Type 209. Výsledná třída dostala označení Type 640 (jiný zdroj Type 540) a ve známost vešla právě jako třída Gal (v překladu Vlna). Čluny byly zakoupeny ve druhé polovině 70. let 20. století ve Velké Británii, kde byly postaveny loděnicí Vickers Shipbuilding and Engineering Ltd. (VSEL), a to na základě konstrukčních plánů dodaných z německou společností Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW).


Ponorky byly průběžně modernizovány. Uskutečnily se 2 významné bloky modernizací. První zahrnoval novou schopnost odpalovat z torpédometů moderní torpéda NT-37E a také protilodní řízené střely Harpoon, a uskutečnil se v 1. polovině 80. let 20. století. Druhá proběhla v polovině let 90. a zahrnoval především modernizaci sonarového vybavení, elektronické soustavy a systému řízení palby.


Na přelomu tisíciletí, po příchodu ponorek třídy Dolphin a jejich následném zařazení do služby u izraelského námořnictva, byly ponorky třídy Gal vyřazeny (rok 2000). O vyzařené ponorky projevilo zájem Thajsko (resp. thajské námořnictvo), které chtělo odkoupit 2 ponorky a Jihoafrická Republika, která měla zájem o 1 ponorku, avšak jako turistickou atrakci. Mezi potencionální zákazníky se zařadily i státy jako Ekvádor, Polsko, Srí Lanka či Indie (resp. válečná námořnictvo těchto států), avšak z obchodu sešlo a Izrael se rozhodl, že ponorky neprodá. INS Gal byl přesunut do námořního muzea ve městě Haifa.


První, INS Gal, byla aktivována v prosinci 1976. Druhá, INS Tanin, a třetí, INS Rahava, byly aktivovány v červnu, resp. prosinci 1977.Popis
Třída Gal, pojmenována po 1. plavidlu třídy, vychází z upravené německé třídy Type 209 (a samozřejmě i ze staršího Type 206A). Označována je jako Type 209/640, kde číslo za lomítke udává přibližnou hodnotu maximálního výtlaku plavidla pod hladinou. Jedná se tedy o nejmenší odvozenou konstrukci z nejrozšířenější exportní německé třídy Type 209. Ve své době se jednalo o velmi moderní diesel-elektrickou ponorku, která se vyznačovala velmi dobrou pohyblivostí a manévrovatelností, a to zejména v pobřežních vodách.


Ponorka má doutníkovitý trup s velmi výraznou a neforemnou přídí, která ukrývá rozměrné sonarovou výstroj. Plavidlo je klasické koncepce s vnitřním tlakovým trupem o délce 33 metrů) a vnějším proudnicovitým trupem o délce 48-49 metrů. Ve středu plavidla se nachází relativně rozměrná (dlouhá) velitelská věž. Řídící směrová kormidla jsou umístěna na zádi ve standardním tvaru znaku znaku +.


Posádka i velikost ponorky byla 1/3 oproti předešlé třídě Leviathan (jednalo se o upravená oceánská plavidla britské třídy T). Prostory pro posádku byly plně klimatizovány. Tu tvořilo 22-23 důstojníků a členů mužstva izraelského námořnictva. Plavidla také prováděla výsadky námořní jednotky zvláštního určení - Shayetet 13. Ponorka ale něměla volné prostory k přechodnému pobytu komanda na palubě, a proto byly ubytovány na úkor pohodlí svého i členů posádky plavidla.


Pohon na hladině (nebo pod hladinou za pomocí šnorchlu) obstarávají 2 dieselové motory německé výroby MTU 12V 493 AZ 80. Jejich výkon je přenášen na 2 elektrické generátory střídavého proudu - alternátory (tzv. sestava diesel-agregát). Dodávku energie pod vodou zajišťují 3 sady akumulátorů (3x 120 článků). Těmi je ponorka poháněna při činnostech pod vodou (v případě nepoužívání šnorchlu). Ponorka má jednu lodní hřídel zakončenou lodním šroubem, která je poháněna elektromotorem AEG. Dodávku elektrického proudu pro něj zajišťují buď diesel-agregáty nebo akumulátory.


Ponorka má k dispozici hladinový-vyhledávací radar Kelvin 1006 (I-Band, pásmo X), trupový aktivní-pasivní sonar IC-80, který byl později nahrazen novým CSU 90, a dále přehledovým (panoramatickým) sonarem STN Atlas Elektronik C.S.U.-3, pracujícím v pasivním režimu. K dispozici jsou též dva periskopy od společnosti Kollmorgen a to modely Type 901 a Type 902, což je útočný, resp. přehledový periskop. Další elektronické vybavení zahrnují satelitní navigační systém pro ponorky Magnavox, přijímač globálního pozičního systému (GPS) a radiovysílač / radiopřijímač frekvencí HF, VHF, HVHF, UHF & U.W.T. Řízení palby obstarává systém Atlas Elektronik TFCS.


Výzbroj ponorky je stejně jako v případě německých Type 209 (nebo Type 206A) soustředěna do přídě a je tvořena 8 standardními 533 mm torpédomety (dle jiných zdrojů pouhými 6). Ponorky byly původně vybaveny torpédy Mk.37, po modernizaci bylo možné též odpalovat protilodní řízené střely UGM-84D Harpoon a novější modernizovaná torpéda NT 37E. Plavidla mohla pravděpodobně nosit a i klást miny.
Informace, jakož i níže uvedené obrázky byly (jsou) čerpány z internetových stránek - http://www.israeli-weapons.com/ ; http://www.wikipedia.org/ ; http://www.submarines.dotan.net/ ; http://www.globalsecurity.org/ ; http://hnsa.org/ ; http://www.hazegray.org/ ; http://www.military.cz/ ; http://www.nti.org/ ; jakož i z publikace Jane’s Válečné Lodě (ISBN 80-7236-080-9) ; Válečné Lodě Současnosti (ISBN 80-86215-81-4) ; Ponorky - Válka pod vlnami (ISBN 978-80-206-0914-4) ; Ponorky Současnosti (ISBN 978-80-87087-00-8) ; a periodika atm
URL : https://www.valka.cz/ISR-SS-Gal-t67729#238840 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more