Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A]

Ilyushin / Beriev A-50
Ильюшин / Бериев А-50
     
Název:
Name:
Berjev A-50 Beriev A-50
Originální název:
Original Name:
Бериев А-50
Kategorie:
Category:
letoun včasné výstrahy/velitelské stanoviště airborne early warning/command aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1978-DD.MM.1991 Taganrožský mechanický závod G. M. Dimitrova, Taganrog /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1978-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
28 konverzí Il-76
První vzlet:
Maiden Flight:
19.12.1978
Osádka:
Crew:
5 + 10
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
? kg ? lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg ? lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
190000 kg 418878 lb
Rozpětí:
Wingspan:
50,50 m 165 ft 8 ¼ in
Délka:
Length:
46,59 m 152 ft 10 ¼ in
Výška:
Height:
14,76 m 48 ft 5 ⅛ in
Plocha křídla:
Wing Area:
300,00 m2 3229.17 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový turbofan
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Solovjov D-30KP-2 o maximálním tahu 122,58 kN Solovyov D-30KP-2, max thrust 27558 lb
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
810 km/h v ? m 503 mph in ? ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
750 km/h v ? m 466 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m ? min to ? ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
10200 m 33465 ft
Dolet:
Range:
? km ? mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
7500 km 4660 mi
Výzbroj:
Armament:
- -
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Заблотский А.Н., Сальников А.И. 75 лет ТАНТК им. Г.М. Бериева.
ruslet.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#546976 Version : 0
Ilyushin/Beriev A-50 Mainstay


The Ilyushin/Beriyev A-50 is an early warning and awareness aircraft.


It was created as a successor to the Tu-126 (by the late 1980s the Russian Air Force used more than 10 of these machines ), which was already obsolete, did not meet the new conditions and was unable to provide air defense requirements. Therefore, the development of a new aircraft was initiated. Based on the Il-76 strategic transport aircraft. The use of the original transport machine became the rule for aircraft of this designation. Transport machines suit the conversion conditions best. Instrumentation can be easily accommodated in the bulky fuselage and the long range of these transport aircraft fully suits the idea of operating flying early warning centres.


The Ilyushin/Beryev A-50 was intended to perform a number of other tasks in addition to the basic task of early warning for the air defence forces, both for the military and the civilian sector. To perform these tasks, the A-50 was equipped with a number of other systems and equipment in addition to its main sensor ( radar ).


Capabilities of the A-50 :


a) - radar reconnaissance of airborne targets at ground to high altitudes at ranges of up to 500 km, their automatic tracking and guidance of own aircraft to designated targets


(b) - reconnaissance and automatic tracking of ground targets at ranges of up to 200 km and guidance of own aircraft to these targets


(c) - reconnaissance and automatic tracking of maritime targets at a range of up to 350 km and the guidance of own aircraft to these targets


(d) - processing data and guiding own aircraft to designated targets. It simultaneously guides up to 30 fighter aircraft in automatic mode and at least 15 more in manual mode


(e) - radio-electronic reconnaissance in the frequency band from 1 to 40 GHz; collection of these data and their overall analysis; identification of radio-electronic devices, signals and types of transmissions; positioning of these devices and recording of all acquired parameters


(f) - general analysis of the atmosphere - determination of its condition and composition in order to detect the presence and measure the concentration of harmful substances and the contamination by various types of harmful and poisonous substances


(g) - conducting optoelectronic and photographic surveys of the Earth in the visible and infrared part of the spectrum with cameras for vertical and lateral imaging


(h) - detect nuclear explosions - these capabilities can also be used to detect and analyse accidents at civil nuclear facilities such as nuclear power plants, nuclear fuel storage facilities, etc. It can also assess the radiation situation and contamination levelsSources :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Prague, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Prague, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Prague, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255523 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay


Letoun A-50 plní většinu svých úkolů většinou ve větších výškách. Létá obvykle ve výškách okolo 10 000 m rychlostí 700 - 800 km/h a běžně provádí lety trvající 4 až 5 hodin. To je hranice vytrvalosti, kterou lze dosáhnout při hlídkování bez doplňování paliva za letu. Letoun A-50 je ale také vybaven zařízením pro doplňování pohonných hmot za letu. Při doplňování paliva z tankovacích letounů může letoun ve vzduchu působit nepřetržitě po dobu více než 20 hodin. Při takovýchto akcích se za letu střídají dvě kompletní směny ( což je pětičlenná letová osádka, patnáctičlenný tým specialistů operátorů, tři technici a velitel ). Letoun je také vybaven tzv. týlovým zabezpečením, určeným k odpočinku a občerstvení posádky. Ta má k dispozici kuchyň, jídelnu, lehátkový kout a sociální zařízení.


Základním průzkumným prostředkem LSŘU A-50 je víceúčelový třídimenzní impulzní dopplerovský radiolokátor blíže neupřesněného typu, který spolu s jinými systémy tvoří tzv. radiolokační komplex "Шмель". Pracuje v kmitočtovém pásmu od 2 do 4 GHz s minimálním impulzním výkonem 1 MW a proměnnými parametry radiolokačního signálu. V součinnosti s palubním počítačem je schopen rozpoznávat typy a identifikovat druhy zjištěných cílů. Samotná anténa radiolokátoru se nachází v diskovém krytu,. Ten má průměr 9 m, výšku 1,8 m a je umístěn na dvou nosnících na hřbetě trupu letounu. Při běžném provozu se anténa radiolokátoru otáčí rychlostí 6 otáček za minutu. V tzv. klidovém / pohotovostním režimu pak rychlostí 0,25 otáček za minutu. V horizontální rovině je snímání radiolokátoru mechanické a v rovině vertikální elektronické. Hlavní plošná fázovaná anténa radiolokátoru je sloučena s vedlejší anténou identifikačního zařízení. Součástí tohoto kompletu jsou také antény zabezpečující přenos dat vlastním naváděným letounům.


Vnitřní vybavení samotného bojového centra tvoří hlavní jednoúčelový počítač neupřesněného typu ( určený ke sběru, třídění a vyhodnocování dat zjištěných radiolokátorem ), vedlejší počítač určený ke zpracování dat z ostatních systémů, ovládací pulty operátorů a elektronické části některých podsystémů. Celkem 15 specialistů - operátorů na víceúčelových ovládacích pultech s velkoplošnými barevnými obrazovkami, pracuje s již počítačem připravenými daty. Informace lze zobrazovat v alfanumerickém nebo grafickém režimu. Důležitým prvkem z hlediska hlavního určení letounu je navigační systém. Ten u letounu A-50 využívá tří nezávislých a na různých principech pracujících podsystémů. Prvním je klasický rádiový, druhý je inerciální a třetí rádiový družicový. Hlavním prvkem pro spojité určování polohy letounu a cílů je družicový navigační systém Glonass. Celková přesnost určení polohy je garantována na 50 m.
Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255524 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Berijev provedl tuto rekonstrukci (zaměřil se především na sestavení avionické výstroje a návrhu radiolokátoru a vnitřního uspořádání), ale zároveň na ní spolupracovala i OKB Iljušin (především aerodynamické nástavby a nosná konstrukce radomu).
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#177935 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin izd.976


Tento typ, zavedený do výzbroje v polovině 80.let pod zkratkou SKIP (samoljotnyj komandno-izmeritělnyj punkt) představovat jakýsi hybrid mezi Il-76 a A-50. Nejmarkantnějším rozlišovacím znakem je instalace rotující radarové antény a zároveň existence prosklené přední části trupu letounu.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#231302 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Základní TTD radiolokátoru letounu A-50 Mainstay


Kapacita (počet cílů): vyhledávání a identifikace do 1 000
automatické sledování až 200
automaticky naváděných letounů až 30
manuálně naváděných letounů až 15
Identifikace vzdušných cílů: ano
Družicový přenos informace za letu: ano
Přesnost navigace: na 50 m
Schopnost radiotechnického průzkumu: ano
Schopnost fotografického průzkumu: ano
Schopnost průzkumu a analýzy ovzduší: ano
Schopnost optoelektronického průzkumu: ano
Dosah radiolokátoru: vzdušné cíle ve středních a velkých výškách do 500 km
vzdušné cíle v přízemních a malých výškách do 250 km
vzdušné cíle s malou odrazovou plochou do 200 km
hladinové cíle do 350 km
pozemní pohyblivé cíle do 200 km
v pasivním režimu do 1 000 km
Pracovní kmitočet radiolokátoru: 2 až 4 GHz
Maximální impulzní výkon: min. 1MW
Otáčení antény: provozní - 6 otáček za minutu
pohotovostní - 0,25 otáčky za minutu
Kompletní obsluha / směna: 24 osob
5 členů letové osádky
15 operátorů - specialistů
3 technici
1 velitel
Běžná operační výška: 10 000 m
Hlídkovací rychlost: 700 - 800 km/h
Vytrvalost bez tankování za letu: 4 až 5 hodin ( 5 000 km )
Vytrvalost s tankováním za letu: 20 hodin +
Poznámky: V současné době je již k dispozici modernizovaná verze A-50M.Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255526 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255528 Version : 0
...
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - (Berijev)

(Berijev)
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#83921 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255531 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255532 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255534 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255535 Version : 0
.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#591160 Version : 0
23.03.2018 bolo on satelitných záberoch Russian military base Chumajnim identified the other airplane And-50.

.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#595977 Version : 0
And-50 over North Hamau (North of Hama), 10.04.2018
.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#597305 Version : 0
Possible active A-50 of the Russian Air Force:
Red 43, registration unknown, 1987
Red 51, registration unknown, 1988
Red 46, registration unknown, 1983
Red 50, registration unknown, 1987

The preserved A-50 aircraft, including the "old crates", can probably be identified by the following tail numbers: 10 (prototype), 15 (possibly prototype), 17, 20, 30, 46, 38, 34, 39, 48,31, 32, 49, 35, 36, 40 and 51.

mil.in.ua
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#746646 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more