Main Menu
User Menu

Military history website

Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A]

Ilyushin / Beriev A-50

Ильюшин / Бериев А-50

     
Název:
Name:
Berjev A-50
Originální název:
Original Name:
Бериев А-50
Kategorie:
Category:
letoun včasné výstrahy/velitelské stanoviště
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1978-DD.MM.1991 Taganrožský mechanický závod G. M. Dimitrova, Taganrog /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1978-DD.MM.1991
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
28 konverzí Il-76
První vzlet:
Maiden Flight:
19.12.1978
Osádka:
Crew:
5 + 10
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
? kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
? kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
190000 kg
Rozpětí:
Wingspan:
50,50 m
Délka:
Length:
46,59 m
Výška:
Height:
14,76 m
Plocha křídla:
Wing Area:
300,00 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
dvouproudový
Počet motorů:
Number of Engines:
4
Typ:
Type:
Solovjov D-30KP-2 o maximálním tahu 122,58 kN
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
810 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
750 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
10200 m
Dolet:
Range:
? km
Maximální dolet:
Maximum Range:
7500 km
Výzbroj:
Armament:
-
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Заблотский А.Н., Сальников А.И. 75 лет ТАНТК им. Г.М. Бериева.
ruslet.webnode.cz
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#546976Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay


Iljušin/Berijev A-50 je letoun včasné výstrahy a uvědomování.


Vznikl jako nástupce letounu Tu-126 (do konce 80. let využívalo ruské letectvo více než 10 těchto strojů ), který byl již zastaralý, nevyhovoval novým podmínkám a nebyl schopen zabezpečit požadavky protivzdušné obrany. Proto byl zahájen vývoj nového letounu. Na bázi strategického dopravního letounu Il-76. Využití původně dopravního stroje se stalo u letounů tohoto určení pravidlem. Dopravní stroje totiž vyhovují podmínkám přestavby nejlépe. Do objemného trupu lze bez potíží umístit přístrojové vybavení a dlouhý dolet těchto dopravních letounů plně vyhovuje myšlence provozu létajících středisek včasného uvědomování.


Iljušin/Berijev A-50 měl vedle základního úkolu včasného uvědomování pro PVO plnit i řadu jiných úkolů a to jak pro armádu, tak i pro civilní sektor. Pro plnění těchto úkolů byl A-50 vybaven vedle svého hlavního senzoru ( radiolokátoru ) i řadou dalších systémů a zařízení.


Schopnosti letounu A-50 :


a) - radiolokační průzkum vzdušných cílů v přízemních až velkých výškách na vzdálenost až 500 km, jejich automatické sledování a navádění vlastních letounů na určené cíle


b) - průzkum a automatické sledování pozemních cílů na vzdálenost až 200 km a navádění vlastních letounů na tyto cíle


c) - průzkum a automatické sledování námořních cílů na vzdálenost až 350 km a navádění vlastních letounu na tyto cíle


d) - zpracovávání dat a navedení vlastních letounů na určené cíle. V režimu automatickém navádí současně až 30 stíhacích letounů a dalších minimálně 15 v režimu manuálním


e) - radioelektronický průzkum v kmitočtovém pásmu od 1 do 40 GHz; sběr těchto dat a jejich celková analýza; identifikace radioelektronických prostředků, signálů a druhů vysílání; zaměřování poloh těchto prostředků a záznam všech získaných parametrů


f) - celková analýza atmosféry - zjišťování jejího stavu a složení s cílem zjistit přítomnost a měřit koncentraci škodlivých látek a zamoření různými druhy škodlivých i otravných látek


g) - provádění optoelektronického a fotografického průzkumu Země ve viditelné i infračervené části spektra kamerami pro svislé i boční snímkování


h) - zjišťovat jaderné výbuchy - těchto schopností lze využít i pro zjišťování a analýzu havárií na civilních jaderných zařízeních jako jsou jaderné elektrárny, sklady jaderného paliva atd. Umožňuje též vyhodnocovat radiační situaci a úroveň zamořeníZdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255523Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay


Letoun A-50 plní většinu svých úkolů většinou ve větších výškách. Létá obvykle ve výškách okolo 10 000 m rychlostí 700 - 800 km/h a běžně provádí lety trvající 4 až 5 hodin. To je hranice vytrvalosti, kterou lze dosáhnout při hlídkování bez doplňování paliva za letu. Letoun A-50 je ale také vybaven zařízením pro doplňování pohonných hmot za letu. Při doplňování paliva z tankovacích letounů může letoun ve vzduchu působit nepřetržitě po dobu více než 20 hodin. Při takovýchto akcích se za letu střídají dvě kompletní směny ( což je pětičlenná letová osádka, patnáctičlenný tým specialistů operátorů, tři technici a velitel ). Letoun je také vybaven tzv. týlovým zabezpečením, určeným k odpočinku a občerstvení posádky. Ta má k dispozici kuchyň, jídelnu, lehátkový kout a sociální zařízení.


Základním průzkumným prostředkem LSŘU A-50 je víceúčelový třídimenzní impulzní dopplerovský radiolokátor blíže neupřesněného typu, který spolu s jinými systémy tvoří tzv. radiolokační komplex "Шмель". Pracuje v kmitočtovém pásmu od 2 do 4 GHz s minimálním impulzním výkonem 1 MW a proměnnými parametry radiolokačního signálu. V součinnosti s palubním počítačem je schopen rozpoznávat typy a identifikovat druhy zjištěných cílů. Samotná anténa radiolokátoru se nachází v diskovém krytu,. Ten má průměr 9 m, výšku 1,8 m a je umístěn na dvou nosnících na hřbetě trupu letounu. Při běžném provozu se anténa radiolokátoru otáčí rychlostí 6 otáček za minutu. V tzv. klidovém / pohotovostním režimu pak rychlostí 0,25 otáček za minutu. V horizontální rovině je snímání radiolokátoru mechanické a v rovině vertikální elektronické. Hlavní plošná fázovaná anténa radiolokátoru je sloučena s vedlejší anténou identifikačního zařízení. Součástí tohoto kompletu jsou také antény zabezpečující přenos dat vlastním naváděným letounům.


Vnitřní vybavení samotného bojového centra tvoří hlavní jednoúčelový počítač neupřesněného typu ( určený ke sběru, třídění a vyhodnocování dat zjištěných radiolokátorem ), vedlejší počítač určený ke zpracování dat z ostatních systémů, ovládací pulty operátorů a elektronické části některých podsystémů. Celkem 15 specialistů - operátorů na víceúčelových ovládacích pultech s velkoplošnými barevnými obrazovkami, pracuje s již počítačem připravenými daty. Informace lze zobrazovat v alfanumerickém nebo grafickém režimu. Důležitým prvkem z hlediska hlavního určení letounu je navigační systém. Ten u letounu A-50 využívá tří nezávislých a na různých principech pracujících podsystémů. Prvním je klasický rádiový, druhý je inerciální a třetí rádiový družicový. Hlavním prvkem pro spojité určování polohy letounu a cílů je družicový navigační systém Glonass. Celková přesnost určení polohy je garantována na 50 m.
Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255524Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Berijev provedl tuto rekonstrukci (zaměřil se především na sestavení avionické výstroje a návrhu radiolokátoru a vnitřního uspořádání), ale zároveň na ní spolupracovala i OKB Iljušin (především aerodynamické nástavby a nosná konstrukce radomu).
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#177935Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin izd.976


Tento typ, zavedený do výzbroje v polovině 80.let pod zkratkou SKIP (samoljotnyj komandno-izmeritělnyj punkt) představovat jakýsi hybrid mezi Il-76 a A-50. Nejmarkantnějším rozlišovacím znakem je instalace rotující radarové antény a zároveň existence prosklené přední části trupu letounu.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#231302Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Základní TTD radiolokátoru letounu A-50 Mainstay


Kapacita (počet cílů): vyhledávání a identifikace do 1 000
automatické sledování až 200
automaticky naváděných letounů až 30
manuálně naváděných letounů až 15
Identifikace vzdušných cílů: ano
Družicový přenos informace za letu: ano
Přesnost navigace: na 50 m
Schopnost radiotechnického průzkumu: ano
Schopnost fotografického průzkumu: ano
Schopnost průzkumu a analýzy ovzduší: ano
Schopnost optoelektronického průzkumu: ano
Dosah radiolokátoru: vzdušné cíle ve středních a velkých výškách do 500 km
vzdušné cíle v přízemních a malých výškách do 250 km
vzdušné cíle s malou odrazovou plochou do 200 km
hladinové cíle do 350 km
pozemní pohyblivé cíle do 200 km
v pasivním režimu do 1 000 km
Pracovní kmitočet radiolokátoru: 2 až 4 GHz
Maximální impulzní výkon: min. 1MW
Otáčení antény: provozní - 6 otáček za minutu
pohotovostní - 0,25 otáčky za minutu
Kompletní obsluha / směna: 24 osob
5 členů letové osádky
15 operátorů - specialistů
3 technici
1 velitel
Běžná operační výška: 10 000 m
Hlídkovací rychlost: 700 - 800 km/h
Vytrvalost bez tankování za letu: 4 až 5 hodin ( 5 000 km )
Vytrvalost s tankováním za letu: 20 hodin +
Poznámky: V současné době je již k dispozici modernizovaná verze A-50M.Zdroje :
http://www.airwar.ru/enc/spy/il76sk.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
http://www.airwar.ru/enc/spy/ai.html
ATM 10/2006,Praha, ISSN 1336-2003
ATM 7/1993, Praha, ISSN 1210-2849
ATM 9/2005, Praha, ISSN 1336-2003
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255526Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] -


Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255528Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - (Berijev)

(Berijev)
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#83921Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255531Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255532Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255534Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay (obrázek)


Zdroj : http://www.airwar.ru/enc/spy/a50.html
Iljušin / Berijev A-50 [kód NATO: Mainstay-A] - Iljušin/Berijev A-50 Mainstay

Iljušin/Berijev A-50 Mainstay
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#255535Version : 0
And-50 over North Hamau (North of Hama), 10.04.2018
.
URL : https://www.valka.cz/Iljusin-Berijev-A-50-kod-NATO-Mainstay-A-t2028#597305Version : 0
MOD