Nezávislý stát Papua Nová Guinea

Independent State of Papua New Guinea
Independen Stet bilong Papua Niugini Papua Niu Gini
     
Název:
Name:
Papua-Nová Guinea Independent State of Papua New Guinea
Originální název:
Original Name:
Independen Stet bilong Papua Niugini Papua Niu Gini
Hlavní město:
Capital:
Port Moresby Port Moresby
Státní zřízení:
Government System:
Parlamentní konstituční monarchie Parliamentary constitutional monarchy
Nejvyšší představitelé:
Heads of State:
-
Správní členění:
Administrative Structure:
20 provincií, 1 autonomní region a okrsek hlavního města


Central
Chimbu (Simbu)
Eastern Highlands
East New Britain
East Sepik
Enga
Gulf
Madang
Manus
Milne Bay
Morobe
New Ireland
Northern (Oro Province)
Bougainville (autonomous region)
Southern Highlands
Western Province (Fly)
Western Highlands
West New Britain
West Sepik (Sandaun)
National Capital District
Hela
Jiwaka
20 provinces, 1 autonomous region and capital city district


Central
Chimbu (Simbu)
Eastern Highlands
East New Britain
East Sepik
Enga
Gulf
Madang
Manus
Milne Bay
Morobe
New Ireland
Northern (Oro Province)
Bougainville (autonomous region)
Southern Highlands
Western Province (Fly)
Western Highlands
West New Britain
West Sepik (Sandaun)
National Capital District
Hela
Jiwaka
Úřední jazyky:
Official Languages:
angličtina
tok pisin
hiri motu
English
Hiri Motu
Tok Pisin
Měna:
Currency:
kina kina
Ozbrojené složky:
Armed Forces:
Obranné síly Papuy - Nové Guiney (včetně složek pro vedení námořních operací a vzdušných/leteckých operací) Papua New Guinea Defense Force (includes Maritime Operations Element, Air Operations Element)
Mezinárodní organizace:
International organizations:
ACP, ADB, APEC, ARF, ASEAN (pozorovatel / obserever), C, CP, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPU, ISO (zpravodaj / correspondent), ITSO, ITU, MIGA, NAM, OPCW, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO
Rozloha:
Area:
462840 km2 178703.52 mi2
Reliéf:
Elevation Extremes:
 
Nejvyšší bod:
Highest Point:
- -
Nejnižší bod:
Lowest Point:
- -
Klima:
Climate:
- -
Geografická poloha:
Location:
- -
Sousední státy:
Neighbouring Countries:
- -
Vznik:
Independence:
16.09.1975
16.09.1975
Počet obyvatel:
Population:
7059653 (2011)
Národnostní složení:
Ethnic Groups:
Melanesian
Papuánci
Negrito
Mikronésané
Polynésané
Melanesian
Papuan
Negrito
Micronesian
Polynesian
Náboženství:
Religions:
- -
ISO:
ISO:
PNG
Internetová doména:
Internet Country Code:
.pg
Časové pásmo:
Time Zone:
AEST /+10..+11
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Papua_New_Guinea
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Nezavisly-stat-Papua-Nova-Guinea-t78832#565571 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more