Main Menu
User Menu

Military history website

Ismaíl Paša

Isma'il Pasha / إسماعيل باشا‎

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ismaíl paša (Ismaíl Veliký)


31. prosince 1830-2. března 1895, vládl do 1879


egyptský místokrál, chedív (od 1867)
URL : https://www.armedconflicts.com/Isma-il-Pasha-sm-aayl-b-sh-t29139#103199Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ismaíl se narodil v Káhiře jako druhý syn Ibrahima paši a vnuk Mohameda Aliho. Dostal evropské vzdělání v Paříži na Ecole d'etat-Major.


Po studiích se vrátil do Egypta, kde se po smrti svého staršího bratra stal dědicem svého strýce Saida Mohameda, egyptského valiho. Said trpící utkvělou představou, že přítomnost jeho synovce ohrožuje jeho bezpečnost Ismaíla proto posílal na cesty do zahraničí jako například k papeži, Napoleonu III. a k sultánovi. V roce 1861 byl v čele 14 000 mužů vyslán potlačit vzpouru v Súdánu.

Nedlouho poté v roce 1863 Said zemřel a Ismaíl byl bez jakéhokoliv odporu prohlášen místokrálem. V roce 1867 mu byl sultánem Abd al Azízem udělen dědičný titul chedíva (z perštiny-pán, vladař) a rozsáhlá samostatnost na oplátku za zvýšení daně do sultánovy pokladny. Ismaíl zemi dalekosáhle reformoval-přestavěl Káhiru, Alexandrii, podporoval nová odvětví průmyslu, divadlo... .Za jeho vlády také v Egyptě vznikly železnice a započala stavba Suezského průplavu. Aby zvýšil svou prestiž v zahraničí, podnikl cesty do Paříže a Londýna a byl přijat královnou Viktorií, která mu udělila řád Bath (originál: Knight grand Cross of the Order of the Bath). V roce 1874 Ismaíl anektoval Dárfúr a pokusil se o expanzi do Etiopie, kde byl ale poražen.


Všechny tyto události dostaly Egypt do dluhů a dokonce do faktické závislosti na věřitelích-evropských mocnostech. V roce 1878 byl Ismaíl dokonce nucen souhlasit s pozicí konstitučního monarchy a anglo-francouzskou kontrolou nad financemi a vládou.


To vyvolalo revoltu plukovníka Ahmeda Arábího paši. Ismaíl nepodnikl prakticky žádné kroky k potlačení povstání, neboť doufal že smete anglo-francouzskou vládu. To se však nestalo a na nátlak Anglie byl Ismaíl vystřídán svým více poslušným synem Tewfikem a zbytek života strávil víceméně jako vězeň v paláci Emirghian, kde v roce 1895 také zemřel.


zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Isma%27il_Pasha
URL : https://www.armedconflicts.com/Isma-il-Pasha-sm-aayl-b-sh-t29139#126457Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podobizne osobnosti.
URL : https://www.armedconflicts.com/Isma-il-Pasha-sm-aayl-b-sh-t29139#131956Version : 0