Jak sem psát ?

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Je to snadné. Najděte si jednotku, pokud zde již byla založena, a přihoďte jakékoliv údaje, které se jí týkají. Začínáme vždy seznamem velitelů, stručnou historií jednotky, popis bojových akcí. K tomu složení v daném období (zde zdůrazňuju to období, složení jednotek se v čase samožrejmě mění). A nakonec jakékoliv další informace, které máte, fotky, atd. Až se sesbírá dostatek informací, vytvoří se z toho článek, který bude přímo na www.valka.cz dostupný i všem ostatním.
Pokud jednotka založena nebyla, vytvořte ji pomocí tlačítka "nové téma", a do předmětu dejte název jednotky v původním jazyce, případně v českém překladu. Hodnosti uvádíme vždy !!! původní!!!, ne jejich české "ekvivalenty".
Pokud máte fotografie, u kterých si nejste jisti, zdali je můžete použít, přidejte odkaz na tento zdroj do komentáře obrázku.


A na závěr, aby toto celé mělo smysl, prosím používejte jen důvěryhodné zdroje a nepište sem informace smyšlené či nepotvrzené, neodhadujte datumy, u kterých si nejste jisti. Cílem tohoto všeho je shromáždit a postupně dohledat co nejrelevantnější informace a vytvořit si tak obrázek o jednotkách historie i současnosti !
URL : https://www.valka.cz/Jak-sem-psat-t234#968 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dovolil bych si nesouhlasit s požadavkem na uvádění hodností v originále. nejde jen o problém přepisu z azbuky a všech jiných písem, ale také o srozumitelnost. Pochybuji, že běžný čtenář ovládá byť jen všechny evropské jazyky (zvláště maďarštinu, finštinu, estonštinu, řečtinu, litevštinu), aby si dokázal udělat představu o dané hodnosti nositele. Ostatně asi v ruštině v letech 1935-1940 nenalezneme klasické pojmy generál a admirál, které jsou jinak vcelku srozumitelné v různých jazykových nuancích.
Vzhledem ke skutečnosti, že jednotky jsou členěny podle států, doporučil bych u každého hned na začátku dodat přehlednou tabulku hodností s daným českým ekvivalentem.
Jiří Fidler
URL : https://www.valka.cz/Jak-sem-psat-t234#172201 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more