Jeka, Józef

     
Příjmení:
Surname:
Jeka Jeka
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Jeka
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major Squadron Leader
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.04.1917 Tupadły /
06.04.1917 Tupadły /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.04.1958 Manado /
13.04.1958 Manado /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 306. perutě RAF - commander of No. 306 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- polské letecké eso 2. sv. v. s 8 samostatnými sestřely a 4 poškozenými
- v 50. letech pracoval pro CIA a testoval průzkumný letoun U-2, se kterým provedl několik letů nad střední a východní Evropou
- zahynul při letecké nehodě bombarderu B-26
- polish flying ace of WW2 with 8 solo claims and 4 damaged
- in 50s worked for CIA and flight-tested the aircraft U-2 and completed missions over Central and Eastern Europe
- died in crash of B-26 bomber
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Jeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Jeka
http://www.cieldegloire.com/005_jeka.php
URL : https://www.valka.cz/Jeka-Jozef-t238081#658348 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jeka Jeka
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Jeka
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1937 klasické gymnázium ve Wejherowě
DD.MM.RRRR-DD.MM.1937 classical gymnasium in Wejherowo
Vojenské vzdělání:
Military Education:
01.08.1937-DD.MM.RRRR poddůstojnická škola pro nezletilé
DD.MM.RRRR-01.04.1938 kurz údržby letadel
15.08.1938-15.11.1938 pilotní výcvik
01.04.1939-01.06.1939 poddůstojnický kurz
29.05.1940-15.07.1940 výcvikové centrum Blackpool
15.07.1940-01.08.1940 15. základní letecká výcviková škola
09.12.1942-06.01.1943 důstojnická škola
01.08.1937-DD.MM.RRRR Non-Commissioned Officer's School for minors
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR aircraft maintenance course
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR pilot training
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR NCO school course
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR training center, Blackpool
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 15 Elementary Flying Training School
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Officers' School
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.11.1941 poručík RAF/pol. let.
01.10.1942 nadporučík RAF
01.03.1943 nadporučík pol. let.
01.11.1943 kapitán RAF
25.05.1945 major RAF
01.01.1946 kapitán pol. let.
15.08.1947 major pol. let.
01.11.1941 Pilot Officer/podporucznik
01.10.1942 Flying Officer
01.03.1943 porucznik
01.11.1943 Flight Lieutenant
25.05.1945 Squadron Leader
01.01.1946 kapitan
15.08.1947 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
01.09.1937-DD.MM.RRRR 4. letecký pluk
15.11.1938-01.04.1939 141. stíhací letka, 4. letecký pluk
30.06.1939-DD.09.1939 141. stíhací letka, 4. letecký pluk
DD.10.1939-15.02.1940 Lyonská letecká stanice
23.02.1940-29.05.1940 letecký tábor RAF, Eastchurch
01.08.1940-01.09.1940 6. operačně-výcviková jednotka
15.09.1940-15.11.1940 238. peruť RAF (pilot)
05.11.1940-15.11.1940 hospitalizace v Shaftesbury
15.11.1940-01.12.1940 306. peruť RAF (pilot)
01.12.1940-25.05.1942 58. operačně-výcviková jednotka (instruktor)
25.05.1942-24.04.1943 306. peruť RAF (pilot)
24.04.1943-11.08.1943 308. peruť RAF (pilot)
11.08.1943-18.12.1943 316. peruť RAF (velitel letky)
18.12.1943-01.04.1944 Výzbrojní výcvikový tábor (instruktor)
01.04.1944-21.05.1944 308. peruť RAF (pilot)
21.05.1944-DD.07.1944 Francouzské odbojové hnutí
DD.07.1944-08.09.1944 308. peruť RAF (pilot)
08.09.1944-24.11.1944 306. peruť RAF (doplňující pilot)
24.11.1944-08.12.1944 316. peruť RAF (pilot)
08.12.1944-25.05.1945 306. peruť RAF (velitel letky)
25.05.1945-04.05.1946 306. peruť RAF (velitel)
04.05.1946-21.01.1947 RAF Coltishall (instruktor)
22.01.1947-31.12.1949 Polský letecký sbor pro vysídlení a nasazení
01.09.1937-DD.MM.RRRR 4th Aviation Regiment
15.11.1938-01.04.1939 141st Fighter Squadron, 4th Air Regiment
30.06.1939-DD.09.1939 141st Fighter Squadron, 4th Air Regiment
DD.10.1939-15.02.1940 Lyon air station
23.02.1940-29.05.1940 RAF air camp, Eastchurch
01.08.1940-01.09.1940 No. 6 OTU
15.09.1940-15.11.1940 No. 238 Squadron RAF (pilot)
05.11.1940-15.11.1940 hospitalisation in Shaftesbury
15.11.1940-01.12.1940 No. 306 Squadron RAF (pilot)
01.12.1940-25.05.1942 No. 58 OTU (instructor)
25.05.1942-24.04.1943 No. 306 Squadron RAF (pilot)
24.04.1943-11.08.1943 No. 308 Squadron RAF (pilot)
11.08.1943-18.12.1943 No. 316 Squadron RAF (flight commander)
18.12.1943-01.04.1944 Armament Practice Camp (instructor)
01.04.1944-21.05.1944 No. 308 Squadron RAF (pilot)
21.05.1944-DD.07.1944 French resistance movement
DD.07.1944-08.09.1944 No. 308 Squadron RAF (pilot)
08.09.1944-24.11.1944 No. 306 Squadron RAF (surplus pilot)
24.11.1944-08.12.1944 No. 316 Squadron RAF (pilot)
08.12.1944-25.05.1945 No. 306 Squadron RAF (flight commander)
25.05.1945-04.05.1946 No. 306 Squadron RAF (commander)
04.05.1946-21.01.1947 RAF Coltishall (instructor)
22.01.1947-31.12.1949 Polish Aviation Corps for Displacement and Deployment
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- polní odznak pilota č. 343 (15.11.1940)
- odznak cti za rány a zranění - 1. hvězda (12.07.1941)
- odznak cti za rány a zranění - 2. hvězda (12.12.1941)
Field badge of pilot No. 343 (15.11.1940)
- Badge of honor for wounds and injuries - 1st star (12.07.1941)
- Badge of honor for wounds and injuries - 2nd star (12.12.1941)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Jeka
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Jeka
https://www.cieldegloire.com/005_jeka.php
URL : https://www.valka.cz/Jeka-Jozef-t238081#658498 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more