Johnson, George Owen

     
Příjmení:
Surname:
Johnson Johnson
Jméno:
Given Name:
George Owen George Owen
Jméno v originále:
Original Name:
George Owen "G.O." Johnson
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký maršál Air Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
24.01.1896 Woodstock, Ontario /
24.01.1896 Woodstock, Ontario /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.03.1980 Vancouver /
28.03.1980 Vancouver /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel RCAF
- velitel západního velitelství RCAF, východního velitelství RCAF a velitelství RCAF v zámoří
- velitel stanice RCAF Borden, Winnipeg a Trenton
- commander of the Royal Canadian Air Force
- commander of RCAF Western Air Command, RCAF Eastern Air Command and RCAF Overseas Headquarters
- commander of RCAF Station Borden, Winnipeg and Trenton
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. s 11 sestřely [5 sražených do neřízeného pádu (sám), 5 zničených (2 sám, 3 sdílel) a 1 zajatý (sdílel)], z toho 1 balón [zničen (sdílel)]
- 17.06.1918 se podílel s Ianem McDonaldem (20. z 20), Horacem Bartonem (6. z 19) a C. E. Waltonem na sestřelení Kurta Wüsthoffa (11. z 11)
- Robert Leckie ho popsal takto:
Během mnoha funkcí leteckého maršála Johnsona, včetně těch zodpovědných jako zástupce náčelníka štábu, vrchního velitele východního velitelství a RCAF v zámoří, byl považován vždy za brilantního velitele a inspiraci všem, kteří se s ním setkali.
- canadian flying ace and balloon buster of WW1 with 11 claims [5 driven out of control (solo), 5 destroyed (2 solo, 3 shared), 1 captured (shared)], thereof 1 balloon [destroyed (shared)]
- 17.06.1918 participated with Ian McDonald (20th of 20), Horace Barton (6th of 19) and C. E. Walton on shot down of Kurt Wüsthoff (11th of 11)
- According to Robert Leckie:
During Air Marshal Johnson's many senior appointments in the Royal Canadian Air Force, including his responsibilities in such positions as Deputy Chief of Air Staff, and Air Officer Commanding in Chief of Eastern Air Command and the Royal Canadian Air Force Overseas, he at all times was considered a brilliant leader and an inspiration to those with whom he came in contact.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Owen_Johnson
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnson-George-Owen-t238011#658179 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Johnson Johnson
Jméno:
Given Name:
George Owen George Owen
Jméno v originále:
Original Name:
George Owen "G.O." Johnson
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Imperial Defence College
DD.MM.1936-DD.MM.1937 Imperial Defence College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1920 kapitán
DD.MM.1942 letecký maršál (výkonný)
DD.MM.1920 Flight Lieutenant
DD.MM.1942 Air Marshal (acting)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1913-DD.MM.1916 sbor škola kadetních instruktorů
DD.MM.1916-DD.05.1917 Královská námořní letecká služba
DD.05.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1917-07.07.1917 24. výcviková peruť RFC
07.07.1917-DD.MM.RRRR Ústřední výcviková škola
22.10.1917-18.04.1918 84. peruť RFC/RAF (pilot)
18.04.1918-19.06.1918 24. peruť RAF (velitel letky)
DD.07.1919-DD.01.1920 War Trophy Party, Kanada (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Camp Borden (superintendent)
DD.04.1924-DD.MM.RRRR velitelství RCAF (asistent náčelníka štábu a mužstva)
DD.MM.1934-DD.MM.1936 stanice RCAF Trenton (velitel)
DD.03.1938-DD.11.1940 západní velitelství RCAF (velitel)
DD.11.1940-DD.07.1942 zástupce náčelníka štábu RCAF
DD.07.1942-DD.01.1943 1. výcvikové velitelství (velitel)
DD.01.1943-DD.04.1945 východní velitelství RCAF (velitel)
DD.04.1945-DD.07.1946 RCAF v zámoří (velitel)
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR odchod do důchodu
DD.MM.1913-DD.MM.1916 Corps of School Cadet Instructors
DD.MM.1916-DD.05.1917 Royal Naval Air Service
DD.05.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1917-07.07.1917 No. 24 Training Squadron RFC
07.07.1917-DD.MM.RRRR Central Flying School
22.10.1917-18.04.1918 No. 84 Squadron RFC/RAF (pilot)
18.04.1918-19.06.1918 No. 24 Squadron RAF (flight commander)
DD.07.1919-DD.01.1920 War Trophy Party, Canada (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Camp Borden (superintendent)
DD.04.1924-DD.MM.RRRR RCAF Headquarters (Assistant Director of Air Staff and Personnel)
DD.MM.1934-DD.MM.1936 RCAF Station Trenton (commander)
DD.03.1938-DD.11.1940 RCAF Western Air Command (commander)
DD.11.1940-DD.07.1942 Deputy Chief of Air Staff RCAF
DD.07.1942-DD.01.1943 No. 1 Training Command (commander)
DD.01.1943-DD.04.1945 RCAF Eastern Air Command (commander)
DD.04.1945-DD.07.1946 RCAF Overseas (commander)
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Owen_Johnson
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Johnson-George-Owen-t238011#658182 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more