Jones, James Ira Thomas

     
Příjmení:
Surname:
Jones Jones
Jméno:
Given Name:
James Ira Thomas James Ira Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
James Ira Thomas "Taffy" Jones DSO, MC, DFC & bar, MM
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.04.1896 St. Clears, Carmarthenshire /
18.04.1896 St. Clears, Carmarthenshire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
29.08.1960 Swansea
29.08.1960 Swansea
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 74. perutě RAF - commander of No. 74 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nejúspěšnější velšské letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 37 sestřely [18 zničených (sám), 12 zničených v plamenech (11 sám, 1 sdílel) a 7 sražených do neřízeného pádu (sám)], z toho 1 balón (zničen, sám)
- autor knih o Královském leteckém sboru (RFC)
- během působení v Rusku u 1. Slovansko-britské perutě, zemřel v jeho náručí po nepovedeném manévru A. A. Kazakov, ruské letecké eso es 1. sv. v.
- top scoring Welsh flying ace and Balloon Buster of WW1 with 37 claims [18 destroyed (solo), 12 destroyed in flames (11 solo, 1 shared) and 7 driven out of control (solo)], thereof 1 balloon (destroyed, solo)
- author of books about Royal Flying Corps (RFC)
- during his operational service in Russia at 1st Slavo-british Squadron, died in his hands after unsucsesful maneuver A. A. Kazakov, russian top ace of WW1
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
www.valka.cz
hu.m.wikipedia.org
www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#609436 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Jones Jones
Jméno:
Given Name:
James Ira Thomas James Ira Thomas
Jméno v originále:
Original Name:
James Ira Thomas "Taffy" Jones DSO, MC, DFC & bar, MM
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
02.08.1917 poručík
DD.MM.1919 nadporučík
01.07.1924 kapitán
01.02.1935 major
01.09.1940 podplukovník (dočas.)
02.08.1917 2nd Lieutenant
DD.MM.1919 Flying Officer
01.07.1924 Flight Lieutenant
01.02.1935 Squadron Leader
01.09.1940 Wing Commander (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR 4th Welsh
DD.MM.1915-DD.01.1916 10. peruť RFC (letecký mechanik, 1. třídy)
DD.01.1916-DD.05.1917 10. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.08.1917-DD.06.1918 74. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.06.1918-09.12.1918 74. peruť RAF (velitel letky)
09.12.1918-10.02.1919 74. peruť RAF (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. Slovansko-Britská peruť
09.07.1936-DD.08.1939 dobrovolný důchod
DD.08.1939-DD.07.1940 velení výcvikového velitelství (vrchní singální důstojník)
DD.07.1940-DD.01.1941 7. bombardovací střelecká škola (velitel)
DD.01.1941-DD.MM.RRRR No. 57 OTU
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 59. operačně výcviková jednotka
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 53. operačně výcviková jednotka (velitel)
DD.MM.1913-DD.MM.RRRR 4th Welsh
DD.MM.1915-DD.01.1916 No. 10 Squadron RFC (air mechanic, 1st class)
DD.01.1916-DD.05.1917 No. 10 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.08.1917-DD.06.1918 No. 74 Squadron RFC/RAF (pilot)
DD.06.1918-09.12.1918 No. 74 Squadron RAF (flight commander)
09.12.1918-10.02.1919 No. 74 Squadron RAF (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 1 Slavo-British Squadron
09.07.1936-DD.08.1939 volunteer retire
DD.08.1939-DD.07.1940 Training Command Headquarters (Chief Signals Officer)
DD.07.1940-DD.01.1941 No. 7 Bombing and Gunnery School (commander)
DD.01.1941-DD.MM.RRRR No. 57 OTU
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 59 OTU
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 53 OTU (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Mikulášem II. za statečnost.">
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
livesofthefirstworldwar.org
en.wikipedia.org
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#609481 Version : 0
Quotes J. Also. T. Jones:


"it's amazing how the pilot will encourage, when it shoots down his first machine; morality for him immediately to rise by at least 100%."


"My habit of attacking the Krauts hanging on a parachute led to many quarrels in the dining room. Some of the officers of the type of Eton and Sandhurst (the prestigious british high school, where they were raising tor. elitism, approx. translator) they thought I was "unsportsmanlike", if I'm doing this. I never went to public school, so me, such considerations hamper. I just pointed out that there was a bloody war and that I had intended to avenge their friends.“


https://www.theaerodrome.com/aces/wales/jones5.php
.
URL : https://www.valka.cz/Jones-James-Ira-Thomas-t67054#640118 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more