Main Menu
User Menu

Military history website

Dowbór-Muśnicki, Józef

Józef Dowbór-Muśnicki

     
Příjmení:
Surname:
Dowbór-Muśnicki
Jméno:
Given Name:
Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Dowbór-Muśnicki
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zbraní
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.10.1867 Stary Garbów /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
26.10.1937 Batorowo /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Velkopolské armády
- velitel polského I. sboru
- velitel 38. armádnímu sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- velitel velkopolského povstání
- jeho dcery, Janina a Agnieszka byly zabity v roce 1940, Janina byla jedinou ženou popravenou během Katyňského masakru (byla poručíkem letectva) a Agnieszka byla členkou odbojové skupiny "Vlci" a byla popravena 2 měsíce po ní během Palmiryského masakru
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#674488Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Dowbór-Muśnicki
Jméno:
Given Name:
Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Dowbór-Muśnicki
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.08.1888 podporučík
07.08.1891 poručík
06.05.1900 štábní kapitán
06.05.1901 kapitán
06.12.1904 podplukovník
06.12.1908 plukovník
12.08.1914 generálmajor
05.05.1917 generálporučík
DD.MM.1920 generál zbraní
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

13.05.1905

Řád Sv. Stanislava 2. třída s meči
Order of St Stanislaus 2nd Class with Swords
Орден Святого Станислава 2-я степень с мечами
-

13.05.1905

Řád Sv. Anny 4. třídy
Order of St. Anne 4th Class
Орден Святой Анны степень
-

13.05.1905

Řád Sv. Stanislava 3. třída s meči a mašlí
Order of St Stanislaus 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святого Станислава 3-я степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1905

Řád Sv. Anny 3. třídy s meči a mašlí
Order of St. Anne 3rd Class with Swords and Bow
Орден Святой Анны 3 степень с мечами и бантом
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Anny 2. třídy s meči
Order of St. Anne 2nd Class with Swords
Орден Святой Анны 2 степень с мечами
-

DD.MM.1906

Řád Sv. Vladimíra 4. třída s meči a mašlí
Order of St. Vladimir 4th Class with Swords and Bow
Орден Святого Владимира 4-я степень с мечами и бантом
-

18.08.1913

Řád Sv. Vladimíra 3. třída
Order of St. Vladimir 3rd Class
Орден Святого Владимира 3-я степень
-

DD.01.1915

Řád Sv. Vladimíra 3. třída s meči
Order of St. Vladimir 3rd Class with Swords
Орден Святого Владимира 3-я степень с мечами
-

03.02.1915

Řád Sv. Jiří 4. třída
Order of St. George 4th Class
Орден Святого Георгия 4-й степени
-

09.03.1915

Svatojiřská zbraň
St George Weapon
Георгиевское оружие
-

13.01.1916

Řád Sv. Stanislava 1. třída s meči
Order of St Stanislaus 1st Class with Swords
Орден Святого Станислава 1-я степень с мечами
-

21.12.1916

Řád Sv. Anny 1. třídy s meči
Order of St. Anne 1st Class with Swords
Орден Святой Анны I степень с мечами
-

18.12.1998

Řád polského znovuzrození - velkokříž
Order of Polonia Restituta - Grandcross
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Wielki
-

27.12.2018

Řád bílé orlice
Order of White Eagle
Order Orła Białego
-

DD.MM.RRRR

Řád medvědobijce 2. třída
Order of Bearslayer 2nd Class
Lacplesa Kara Ordenis
-

DD.MM.RRRR

Mezispojenecká medaile vítězství
Allied Victory Medal
Médaille Interalliée de la Victoire
-

DD.MM.RRRR

Řád italské koruny komandér (3. třída)
Order of Crown of Italy Commander (3rd Class)
Ordine Della Corona d´Italia
-

DD.MM.RRRR

Řád lázně člen (vojenský) 3. třída
Order of Bath Companion (Mil.) 3rd Class
-

DD.MM.RRRR

Kříž svobody - II. třída 1. stupeň
Cross of Liberty - II Class 1st Grade
Vabadusrist
-

DD.MM.RRRR -

Řád dvojitého draka III. třída 3. stupeň
Order of Double Dragon 3rd Class 3rd Grade
双龙宝星
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
ru.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#674506Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

General broni Józef Boguslaw DOWBOR-MUSNICKI (1867 - 1937)


1915: Promoted to General-major (Imperial Russian army)
1917: Promoted to General-lejtenant (Imperial Russian army)
1918: Transferred to Polish army as General dywizji
1919: Promoted to General broni
1919 - 1920: C-in-C, 1. Army
1920: C-in-C, Southern Front
1920: Retired


Principal sources:
Generalicja Polska (I & II), by Henryk P. Kosk
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#236422Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Narozen 25.10.1867 Garbowie u Sandomierze
Zemřel 26.10.1937 Batorowo u Poznaně


pocházel ze staré litevské rodiny


do 1881 studoval na gymnáziu Random

1881 nastoupil do kadetní školy v Sant Peterburgu

1888 ukončil studium Vojenské konstantinovské školy v hodnosti podporučíka

1899 - 1902 studium na Ruské akademii generálního štábu

1914 povýšen do hodnosti plukovníka a jmenován náčelníkem štábu pěchotní divize

do 1917 bojoval na rakouské frontě, účastní bitev Jarosław, Varšavě a Lodži

1917 povýšen na generálporučíka generálního štábu

březen 1917 náčelník polského Vojenského výboru v Rusku

červenec 1917 velitel Polských sborů v Rusku

únor 1918 v otevřených bojích proti ruským bolševikům u Bobrujska, obsadil zdejší pevnost

1918 na základě rozhodnutí politiků vydal pevnost němcům a vratil se zpět do Polska

6.1.1919 byl vyzván k velení Velkopolské armády, kterou pomáhal vytvářet a organizovat

1919 velel armádě při potlačení německých povstání v Pomořansku a Gdaňsku

březen 1919 ustanoven generálporučíkem polské armády

březen 1920 rezignoval na všechny svoje funkce a odešel na odpočinek

duben 1920 při polsko-ruské válce se dal armádě k dispozici a byl velitelem jižního frontu

6.10.1920 převeden do rezervy

31.3.1924 odchod do pense

26.10.1937 zemřel v Batorowu a byl pohřben v Lusowie

Zdroj:
www.powiat-gniezno.pl
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Dowbor-Musnicki-Jozef-t66790#330926Version : 0