Haller, Józef

Józef Haller
     
Příjmení:
Surname:
Haller Haller
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Haller de Hallenburg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál zbraní General of arms
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
filistra honoris causa filistra honoris causa
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
zeman Squire
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.08.1873 Jurczyce /
13.08.1873 Jurczyce /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.07.1960 Londýn
14.07.1960 London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- generální inspektor dělostřelectva
- ministr bez portfeje v druhé vládě Władysława Sikorského
- Inspector General of Artillery
- minister without portfolio in the second government of Władysław Sikorsky
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Haller
URL : https://www.valka.cz/Haller-Jozef-t66862#726487 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Haller Haller
Jméno:
Given Name:
Józef Józef
Jméno v originále:
Original Name:
Józef Haller de Hallenburg
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Gymnázium, Lviv /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nižší reálná škola, Košice /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vyšší reálná škola, Hranice /
DD.MM.1892-DD.MM.RRRR Gymnasium, Lviv /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lower Real School, Kassa /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Higher Real School, Hranice /
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenská technická akademie, Vídeň /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR K.u.k. Technische Militärakademie, Wien /
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.09.1895 podporučík
01.11.1899 poručík
01.11.1909 setník1)
25.10.1914 major
20.11.1914 podplukovník
15.03.1915 plukovník
07.04.1918 brigádní generál
01.06.1919 Generál zbraní
01.09.1895 Junior Lieutenant
01.11.1899 Lieutenant
01.11.1909 Captain1)
25.10.1914 Major
20.11.1914 Lieutenant Colonel
15.03.1915 Colonel
07.04.1918 Brigade-General
01.06.1919 Generál zbraní
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1895-DD.MM.1896 Sborový dělostřelecký pluk č. 11
DD.MM.1896-DD.MM.1901 Divisní dělostřelecký pluk č. 31
DD.MM.1901-DD.MM.1907 Sborový dělostřelecký pluk č. 11
DD.MM.1908-DD.MM.1909 Baterie houfnic č. 1/11, Pluk polních houfnic č. 11 ?
DD.MM.1909-DD.MM.1911 Zeměbranecký division polních houfnic č. 43
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Velitel: 3. legionářský pěší pluk
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR II. Legionářská Brigáda
DD.07.1916-DD.MM.RRRR Velitel: II. Legionářská Brigáda
DD.02.1918-DD.03.1918 Velitel: 5. divize polských střelců
28.03.1918-DD.05.1918 Velitel: II. polský sbor
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Velitel: Modrá armáda
15.06.1919-19.10.1919 Velitel: Jihozápadní front
19.10.1919-23.03.1920 Velitel: Pomořanský front
06.08.1920-DD.MM.RRRR Velitel: Severní front
DD.10.1920-31.07.1926 Generální inspektor dělostřelectva
DD.MM.1895-DD.MM.1896 Korpsartillerieregiment Nr. 11
DD.MM.1896-DD.MM.1901 Divisions-Artillerie-Regiment Nr. 31
DD.MM.1901-DD.MM.1907 Korpsartillerieregiment Nr. 11
DD.MM.1908-DD.MM.1909 Howitzer Battery Nr. 1/11, 11th Field Howitzer Regiment ?
DD.MM.1909-DD.MM.1911 Landwehr-Feldhaubitzdivision Nr. 43
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Commander: 3rd Legionary Infantry Regiment
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR 2nd Legion Brigade
DD.07.1916-DD.MM.RRRR Commander: 2nd Legion Brigade
DD.02.1918-DD.03.1918 Commander: 5th Polish Rifle Division
28.03.1918-DD.05.1918 Commander: II Korpus Polski
DD.MM.1918-DD.MM.RRRR Commander: Blue Army
15.06.1919-19.10.1919 Commander: South-Western Front
19.10.1919-23.03.1920 Commander: Pomorski Front
06.08.1920-DD.MM.RRRR Commander: North Front
DD.10.1920-31.07.1926 Inspector General of Artillery
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
1) Podle některých zdrojů v roce 1907 1) According to some sources in 1907
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Haller
URL : https://www.valka.cz/Haller-Jozef-t66862#726489 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

General broni Józef Wladyslaw HALLER de Hallenburg (13 Aug 1873 - 4 Jun 1960)


1920: C-in-C, Northern Front
1920: C-in-C, Northeastern Front
1920: Inspector-General of the Volunteer Army
1922: Retired
1923 - 1926: Recalled; Inspector-General of Artillery
1926: Retired


Principal sources:
Generalicja Polska (I & II), by Henryk P. Kosk
Andris J. Kursietis, personal archives
URL : https://www.valka.cz/Haller-Jozef-t66862#236551 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more