K-65A.123

     
Typ:
Type:
K-65A
Výrobce:
Producer:
Ing. Jaroslav Mráz, Továrna na letadla, Choceň /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.MM.RRRR
Výrobní číslo:
Construction Number:
123
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
01.04.1950-15.12.1950 B-0181
15.12.1950-DD.MM.RRRR
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Československé vojenské letectvo 1945-1957; Miroslav Irra, Jaroslav Matoulek, Stanislav Vystavěl; Vydavatelství Jan Máče
URL : https://www.valka.cz/K-65A-123-t238099#658388 Version : 0
     
Stát:
Country:
Československá republika (1944-1960) Czechoslovak Republic (1944-1960)
Datum převzetí:
Commissioned:
DD.MM.RRRR
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.MM.RRRR
Provozovatel:
Operator:
01.06.1951-DD.MM.RRRR
01.06.1951-DD.MM.RRRR
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
01.04.1950-15.12.1950 B-0181
01.06.1951-DD.MM.RRRR
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standardní (high visibility)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR standard (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
DD.MM.RRRR-15.12.1950 policejní
15.12.1950-DD.MM.RRRR standardní vojenská
DD.MM.RRRR-15.12.1950 police
15.12.1950-DD.MM.RRRR standard military
Barvy:
Colors:
DD.MM.RRRR-15.12.1950 šedá světlá
DD.MM.RRRR-15.12.1950 šedá
DD.MM.RRRR-15.12.1950 červená
15.12.1950-DD.MM.RRRR zelená tmavá
15.12.1950-DD.MM.RRRR modrá světlá
DD.MM.RRRR-15.12.1950 light grey
DD.MM.RRRR-15.12.1950 grey
DD.MM.RRRR-15.12.1950 red
15.12.1950-DD.MM.RRRR dark green
15.12.1950-DD.MM.RRRR light blue
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Československé vojenské letectvo 1945-1957; Miroslav Irra, Jaroslav Matoulek, Stanislav Vystavěl; Vydavatelství Jan Máče
URL : https://www.valka.cz/K-65A-123-t238099#658389 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more