Main Menu
User Menu

Military history website

K

Articles

Henry Alfred Kissinger

StručnΓ½ ΕΎivotopis jednoho z nejvΓ½znamnΔ›jΕ‘Γ­ch tvΕ―rcΕ― americkΓ© zahraničnΓ­ politiky modernΓ­ doby a jeho vztah k jadernΓ©mu zbrojenΓ­.

Matej KocΓ‘k

(1882 – 1918)
SerΕΎant U.S.Marine Corps, nositeΔΎ armΓ‘dneho a nΓ‘mornΓ©ho vyznamenania Medal of honor a Purple Heart (PurpurovΓ© srdce) z prvej svetovej vojny.

Pilot Thunderboltu Col. Neel Kearby

AmeričtΓ­ piloti 5th Air Force USAAF, bojujΓ­cΓ­ bΔ›hem 2. svΔ›tovΓ© vΓ‘lky proti japonskΓ©mu letectvu nad rozsΓ‘hlΓ½mi oblastmi Pacifiku, zaznamenali na stΓ­hačkΓ‘ch Republic P-47D Thunderbolt celkem 511 sestΕ™elΕ―. NejvΔ›tΕ‘Γ­ch ΓΊspΔ›chΕ― dosΓ‘hla 348th Fighter Group, jejΓ­ΕΎ piloti vystΕ™Γ­leli na Thunderboltech 326 sestΕ™elΕ―. U skupiny vyrostlo celkem 20 es, včetnΔ› nejΓΊspΔ›Ε‘nΔ›jΕ‘Γ­ho pilota Republicu P-47D tichomoΕ™skΓ©ho bojiΕ‘tΔ› Lt.Col. Neela Kearbyho. Tento muΕΎ na mohutnΓ© stΓ­hačce sestΕ™elil 22 protivnΓ­kΕ― a nakonec se v jejΓ­ kabinΔ› odebral do leteckΓ©ho nebe.

Topics