Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Studie bezpilotního vrtulníku
URL : https://www.valka.cz/Kamov-Ka-37-t9305#28297Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kamov Ka-37 byl vyvinut jako víceúčelový frontový bezpilotní vrtulník řízený z jediného pozemního prostředku.
Vrtulník jako takový nese klasický prvek konstrukce OKB Kamov tedy zdvojený protiběžný rotor. Tím získal jednodušší ovládání a vyšší rychlost a obratnost. Základním prvkem konstrukce je duralové šasi na němž je upevněn motor s reduktorem pro oba rotory a palivovou nádrží. Do dielektrického krytu na přídi je umístěna přijímací stanice ovládacího systému umožňující oboustranou komunikaci mezi vrtulníkem a pozemním řídícím stanovištěm. Na přijímací stanici navazuje hlavní palubní počítač, který na základě zpracovaných přijatých signálů umožňuje poloautomatické řízení vrtulníku (obsluha pouze určuje směr letu a obsluhuje nesené vybavení, stabilizace vrtulníku ve všech třech osách a příslušné přestavování rotoru zajišťuje řídící počítač). Ocasní partie vrtulníku jsou tvořeny dvěma pevnými stabilizačními plochami a jednou vodorovnou plochou. Podvozek vrtulníku je tvořen dvojicí trubkových lyží. Pod trupem vrtulníku jsou umístěny závěsy pro zavěšení kontejneru s vybavením pro plnění zadaných úkolů. Kontejner může obsahovat fotoprůzkumné, rádiové, sanitní či civilní vybavení.Také může být použit pro čistě transportní účely.
Řídící kontejner obsahující řídící a dohledovou aparaturu pro vrtulník Ka-37 je nesen nákladním vozidlem Zil-131. Je obsluhován dvěma operátory a jeho přenosové vybavení umožňuje kontrolu vrtulníku až na vzdálenost 600 km. Vrtulník používá jako mobilní startovní a přistávací plochu přívěs za vozidlem Zil-131.


Projekt vrtulníku vzniknul v roce 1989 pro frontový taktický průzkum. V roce 1990 sice vzniklo 5 prototypů ale nakonec byl projekt pro nedostatek finančních prostředků a nedostatek zájemců zrušen.


Výrobce: Státní letecký průmysl SSSR
Kategorie: Bezpilotní víceúčelový vrtulník
Vyráběný: 1990
Počet kusů: 5 prototypů
Osádka: Vrtulník je řízen pozemním operátorem
Motor: Neznámý typ s výkonem 45 kW
Vzletová hmotnost: 250 kg
Maximální vzletová hmotnost: 300 kg
Průměr rotoru: 2,88 m
Délka: 4,80 m (bez rotoru)
Výška: ?
Max. rychlost: 110 km/h
Stoupavost: ?
Dostup: 2500 m
Dolet: 530 km
Výzbroj: Vrtulník je nevyzbrojen
Jiné: Součástí systému je řídící vozidlo Zil-131 s přepravním přívěsem pro vrtulníkZdroje:


www.military.cz


Archiv autora
URL : https://www.valka.cz/Kamov-Ka-37-t9305#177089Version : 0