Main Menu
User Menu

Military history website

Išiwara, Kandži

Kanji Ishiwara / 石原莞爾

     
Příjmení:
Surname:
Išiwara
Jméno:
Given Name:
Kandži
Jméno v originále:
Original Name:
石原莞爾 / いしわら・かんじ
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.01.1889 Šónai /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.08.1949 ?, Tokio /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: 16. divize
zástupca náčelníka štábu: Kuantungská armáda
velitel: Pevnost Maizuru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
velitel: 4. pěší pluk
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
ja.wikipedia.org;
URL : https://www.valka.cz/Isiwara-Kandzi-t125984#427505Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Išiwara
Jméno:
Given Name:
Kandži
Jméno v originále:
Original Name:
石原莞爾 / いしわら・かんじ
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1897-DD.MM.RRRR základná škola Karikawa
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.09.1905-DD.05.1907 stredná vojenská škola Tokio
DD.12.1907-27.05.1909 vojenská akadémia
DD.11.1915-DD.11.1918 vojenské štábne kolégium
DD.08.1922-DD.08.1925 štúdium v Nemecku
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.10.1907 seržant
25.12.1907 podporučík
DD.02.1913 poručík
DD.04.1919 kapitán
DD.08.1924 major
DD.08.1928 podplukovník
08.08.1932 plukovník
01.03.1937 generálmajor
01.08.1939 generálporučík
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1933-01.08.1935 Velitel : 4. pěší pluk
01.08.1935-19.06.1936 Velitel : 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
07.01.1937-01.03.1937 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
01.03.1937-27.09.1937 Velitel : 1. kancelář (operace) Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
05.12.1938-01.08.1939 Velitel : Pevnost Maizuru

Ručně vyplněné položky:
DD.06.1907-DD.12.1907 32. doplňujúci pluk
25.12.1907-DD.11.1915 65. peší pluk, Japonsko Južná Korea
DD.04.1919-DD.04.1920 velitel 65. pešieho pluku ?
DD.04.1920-DD.MM.1921 velenie doplňovacího zboru, Centrálna Čína
DD.07.1921-DD.07.1922 Armádne štábne kolégium – inštruktor vojenských vied
DD.08.1925-DD.MM.RRRR Armádne štábne kolégium – inštruktor histórie
10.10.1928-05.10.1931 štáb Kwantungskej armády, náčelník operácii
05.10.1931-DD.08.1932 štáb Kwantungskej armády, náčelník stratégie
08.08.1932-01.08.1933 pridelený ku generálnemu štábu
01.08.1933-01.08.1935 velitel 4. pešieho pluku
01.08.1935-19.06.1936 náčelník 2. sekce (operace a válečné plány) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
19.06.1936-07.01.1937 náčelník 2. sekcie (operácie a vojnové plánovanie) 1. kancelárie generálneho štábu
07.01.1937-01.03.1937 poverený velením 1. kancelárie generálneho štábu
01.03.1937-27.09.1937 náčelník 1. kancelárie generálneho štábu
27.09.1937-05.12.1938 zástupca náčelníka štábu Kwantungskej armády, Manchuria
18.08.1938-DD.MM.RRRR vojenský atašé Manchukuo
05.12.1938-01.08.1939 velitel pevnosti Maizuru
01.08.1939-DD.MM.RRRR 16. náhradná divízia
30.08.1939-01.03.1941 velitel 16. divízie
31.01.1941-DD.MM.RRRR rezerva
DD.09.1941-DD.MM.RRRR Ritsumeikan univerzita – inštruktor
15.05.1945-DD.MM.RRRR poradca vlády
DD.03.1946-DD.04.1946 svedok obhajoby bred Medzinárodným tribunálom pre ďaleký východ
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.193R

Válečná medaile za incident 1931 - 1934
War Medal Incident 1931 - 1934
-
-

DD.MM.19RR

Řád Posvátného pokladu 4. třídy
Order of Sacred Treasure 4th Class
瑞宝小綬章 / ずいほうしょうじゅしょう
-

DD.MM.19RR

Řád Vycházejícího slunce 5. třída
5th Class, The Order of the Rising Sun, Gold and Silver Rays
旭日双光章 / きょくじつそうこうしょう
pravdepodobná trieda

MM.DD.19RR

Řád Zlatého luňáka 3. třídy
Order of Golden Kite 3rd Class
功三級金鵄勲章 / こうさんきゅうきんしくんしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/石原莞爾

Išiwara, Kandži - Mandžuské vyznamenanie
Řád příznivých mraků

Mandžuské vyznamenanie
Řád příznivých mraků

URL : https://www.valka.cz/Isiwara-Kandzi-t125984#427515Version : 0
MOD

Išiwara KanjiIšiwara bol rodákom of prefektúry Yamagata, where sa was born in a samurai family. His family during Bóšinskej the army supported the Tokugawa-bakufu ("Tokugawký shogunate") and severnú alianciu and z tohto dôvodu started I couldn't nikto from the family zastávať vyššie reigns pozície after the restaurant císařskej power Meiji restoration (1868).
About the age of 13 years is zapísaný to military school. In the year 1909 ending Císařskú vojenskú the academy is his life.
After the termination of the štúcia is pridelený to 65. pešiemu regiment, with which after anexii in 1910 slúži in Korea. In 1915 started off on Armádne štábne kolégium, which successfully terminates in 1918.
In nasledovnom period zastáva rôzne štábne pozície and the selected pre štúdium in Germany as a military pridelenec. In rokoch 1923 – 1925 pôsobí in Berlin and Munich, where sa zaoberá štúdiom military government institutions and history. Ako tútotri him slúžia former dôstojníci of the German generálneho staff and to Japan sa vracia from new poznatkami ohľadne military teórie and doctrine.

Manchuria
After svojom now are back to eating Išiwara pridelený to armádnemu štábnemu the collegium ako inštruktor and subsequently pôsobí in staff Kuantungskej army in Manchuria, where prichádza koncom the year 1928. Išiwara after svojm príchode saw in the Kuantungskej the army príležitosť on usporiadanie chaotic political situácie in severnej China, where Japan malo dôležité economic investície. Išiwara and col. Seiširó Itagaki started with vypracovávaním plan on využitie this situácie.
18.9.1931 members Kuantungskej army secretly umiestňujú bomb under koľaje Japoncami kontrolovanej juhomandžuskej railway. This is zhodené on čínskych vojakov with a team that chceli zaútočiť on železnicu and Išiwara nariaďuje japanese troops obsadiť čínske kasárne in the airport's Liutiaokou. Subsequently nariaďuje ďalšim units Kuantungskej army prevziať control over more mestami in Manchuria. This vśetko sa udialo without vedomia new velitela Kwantungskej army gen Shigeru Hondžó, respektíve Generálneho staff in Tokyo.
Dad invázia in Manchuria has raised alarm on the political scene in Japan, ako aj in medzinárodnom spoločentve. Išiwara sa domnieval that will be built in front of the military court of the for your neposlušnosť. But his successful operácia mala just the opposite effect. Išiwara started even obdivovavný young pravicovo oriantovanými nationalist dôstojníkmi for his rozhodnosť and iniciatívu.
Now are back to eating in Japan is zverené velenie 4. pešieho regiment in Sendai.

Pôsobenie in Japan
In 1935 the sa becomes náčelníkom operácii Generálneho staff, where he has ako the role of pracovať on his vízii japanese budúcnosti. Bol strong zástancom mr-asianizmu. Taktiež bol strong zástancom "Hokušinron" (the Attack on the north - the Northern Expansion Doctrine) in opozícii with plánom the navy ... "Nanšinron" (Attack on juh - Southern Expansion Doctrine).
The attack on the north thought that Japan sa merges with the states Mančukuo and China, pričom vytvoria Východoázijskú league and pripravia sa to fight with soviet russia. After that, ako will, the USSR beaten, will sa Japan môcť sústrediť to fight južným smerom to the oslobodil landscape bottom európskeho colonialism. And when potomto výťaznom ťažení will be the Empire willing to fight against the united states.
Išiwara mal víziu, that in the country will be existovať iba one side, that will be obhajovať and zabezpečovať economic needs of the landscape. Other political parties budu rozpustené and traders and bakári budu weaning from power. This malo zabezpečiť Japan ekonomickú silo on budúci conflict.
26.2.1936 sa pokúsili his followers about the prevrat, pričom murdered několko rôznych political lídrov and demanded a change of government, which would in súlade with požiadavkami philosophy Išiwarua. However, Išiwara sa built against the but and demanded vyhlásenie výnimočného condition.
Subsequently zástupca staff Hadžime Sugijama units dispatched with posádok to okolia Tokyo, Išiwara is menovaný operačným dôstojníkom velenia výnimočného condition.

Return to Manchurie
In marci 1937 sa Išiwara happens generálmajorom and is shipped späť to Manchuria, ako zástupca chief of staff, Kuantungskej army. Here objavuje that väčšina his spolubojovníkov nezdieľa his opinion on vytvorenie a new pan-azijskej zone, but got záujem sa správať ako koloniálni the invaders on the conquered územiach. Išiwara this announces nadriadeným and getting an sa with them in the conflict, like aj from velitelom Kwantungskej army, gen Hideki Tojo. Demanded, for example, to Japanese nesprávali on obsadenom territory dominantne, but the partnership, what course sa stretávalo with odporom.

the End of the career
After this strete is vystriedaný vo command and prevelený to take over all velenie nad lokálnou strength in Maizuru, on the coast near Kyoto.
Here begins analyzovať causes of the defeat of the japanese forces at Nomonhan and študuje tactics, who to this result viedla. Taktiež vypracúva comes from, to to this in budúcnosti not. Taktiež continues vo summon snahe about Východoázijskú league in pratnerstve with China and Mančukuo and is odporcom invázie to China.
In 1939, the sa happens generálporučíkom and he's zverené velenie 16. division.
In this time of his political opponent Tojo reaches najvyššich postov and trying to sa to bol Išiwara vylúčený from the army. However, this sa him failing the pre strong resistance zo of the party of young dôstojníkov and right-wing aktivistov. However, to this dochádza behold I stand next to this resistance after that, ako Išiwara publicly marks the Tódžóa ako nepriatela Japan. Subsequently it is Išiwara umiestnený retired. Odchádza back to the pref. Yamagata, where sa dedicated písaniu and štúdiu polnohospodársta and up to the end of the war.
After the end of the 2. st. army Highest commander spopjeneckých power called Išiwaru as a witness before Medzinárodný court pre ďaleký east. Against Išiwarovi or raised by the bland obvinenia, probably pre his otvorenú opozíciu against Tódžóovi, not only with China ako aj's attack on the US.
Before súdom however prejavil stvoje nepriatelstvo eyes of the US and before US advokátom declared that before súdiom mal cost aj the president of the Harry With. Truman for the mass bombardovanie Japanese civilov.


Source:
en.wikipedia.org
www.generals.dk
https://ja.wikipedia.org/wiki/石原莞爾
.
Išiwara, Kandži - Január 1932 štáb po pristání v Jinzhou
https://esashib.web.infoseek.co.jp/tuzimoto12.htm

Január 1932 štáb po pristání v Jinzhou
https://esashib.web.infoseek.co.jp/tuzimoto12.htm

URL : https://www.valka.cz/Isiwara-Kandzi-t125984#427516Version : 0
MOD