Main Menu
User Menu

Military history website

Karas, Štěpán

     
Příjmení:
Surname:
Karas
Jméno:
Given Name:
Štěpán
Jméno v originále:
Original Name:
Štěpán Karas
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál zdravotnictva
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
MUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
13.02.1872 Praha /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.08.1932 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.armedconflicts.com/Karas-Stepan-t60736#218801Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Karas
Jméno:
Given Name:
Štěpán
Jméno v originále:
Original Name:
Štěpán Karas
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1882-DD.07.1889 Státní gymnasium, Praha
DD.10.1889-DD.03.1893 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
DD.10.1893-DD.07.1895 Karlo-Ferdinandova universita, lékařská fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1895 kadet rakousko-uherské branné moci
01.05.1896 nadlékař rakousko-uherské branné moci
01.11.1898 plukovní lékař rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 štábní lékař rakousko-uherské branné moci
08.08.1918 podkapitán legií
06.01.1919 kapitán legií
01.01.1920 major legií
01.10.1920 major zdravotnictva
02.12.1921 podplukovník zdravotnictva
25.07.1923 plukovník zdravotnictva
13.11.1930 generál zdravotnictva
01.01.1932 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
00.02.1929-13.11.1930 Velitel : Úřad zdravotnické služby 1. divise
13.11.1930-00.11.1931 Velitel : Úřad zdravotnické služby 1. divise

Ručně vyplněné položky:
DD.04.1893-DD.10.1893 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 88, Praha
DD.10.1895-DD.05.1896 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 12, Josefov
DD.05.1896-DD.10.1896 mladší lékař Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.10.1896-DD.10.1903 mladší lékař Husarského pluku č. 11, Szombethély
DD.10.1903-DD.05.1914 hlavní lékař Doplňovacího okresního velitelství č. 102, Benešov
DD.05.1914-DD.08.1914 hlavní lékař Hulánského pluku č. 11, Czortków a východoevropské válčiště
27.08.1914-27.08.1914 zajetí na východoevropském válčišti
DD.08.1914-DD.08.1918 ruské zajatecké tábory, nemocniční lékař
DD.08.1918-DD.10.1918 lékař Československého sanitního vlaku č. 2, sibiřské válčiště
DD.10.1918-DD.01.1919 zástupce přednosty zdravotní služby Československého armádního sboru, sibiřské válčiště
DD.01.1919-DD.02.1919 zástupce přednosty zdravotní služby Československého vojska na Rusi, sibiřské válčiště
DD.02.1919-DD.05.1919 velitel Československého bakteriologického ústavu, Krasnojarsk
DD.05.1919-DD.08.1920 velitel Československého zdravotnického vlaku č. 4, sibiřské válčiště a přesun
DD.08.1920-DD.10.1920 repatriační dovolená
DD.10.1920-DD.03.1922 zástupce velitele Posádkové nemocnice č. 11, Praha
DD.03.1922-DD.11.1922 zástupce velitele Divisní nemocnice 1, Praha
DD.11.1922-DD.09.1925 zástupce přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství pro Čechy, Praha
DD.09.1925-DD.02.1928 zástupce přednosty zdravotní služby Zemského vojenského velitelství v Praze
DD.02.1928-DD.02.1929 přednosta zdravotní služby Divise 5, České Budějovice
DD.02.1929-DD.11.1931 přednosta zdravotní služby Divise 1, Praha
DD.11.1931-DD.12.1931 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1920

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1921

Medaile vítězství
Victory Medal
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.armedconflicts.com/Karas-Stepan-t60736#385595Version : 0
MOD