Hareki, Keitane

Keitane Hareki / 晴氣慶胤
     
Příjmení:
Surname:
Hareki Hareki
Jméno:
Given Name:
Keitane Keitane
Jméno v originále:
Original Name:
晴氣慶胤
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
plukovník Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR ?, prefektura Saga /
DD.MM.RRRR ?, Saga Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/晴氣慶胤
URL : https://www.valka.cz/Hareki-Keitane-t187292#545128 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Hareki Hareki
Jméno:
Given Name:
Keitane Keitane
Jméno v originále:
Original Name:
晴氣慶胤
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-21.07.1923 vojenská akadémia
24.12.1928-28.11.1931 Armádne vojnové kolégium
DD.MM.RRRR-21.07.1923 Military Academy
24.12.1928-28.11.1931 Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
25.10.1923 podporučík
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR podplukovník
02.08.1943 plukovník
25.10.1923 Second Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
02.08.1943 Colonel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
06.04.1940-17.04.1942 vojenský poradca vlády Wang
17.04.1942-25.10.1943 náčelník 2. sekcie, Severočínskej oblastnej armády
25.10.1943-DD.09.1945 náčelník 7. sekce (Čínské zpravodajství) 2. kanceláře Kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
06.04.1940-17.04.1942 Military Adviser, Wang Government
17.04.1942-25.10.1943 Chief of 2nd Section, North China Area Army
25.10.1943-DD.09.1945 Head of 7th Section (China Inteligence) 2nd Bureau (Intelligence) of the Imperial Army General Staff Office
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://sakurataro.org/db/晴氣慶胤
URL : https://www.valka.cz/Hareki-Keitane-t187292#545130 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more