Keppler, Georg

     
Příjmení:
Surname:
Keppler Keppler
Jméno:
Given Name:
Georg Georg
Jméno v originále:
Original Name:
Georg Keppler
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS SS-Obergruppenführer and General of the Armed SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
07.05.1894 Mainz /
07.05.1894 Mainz /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
16.06.1966 Hamburg /
16.06.1966 Hamburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Keppler-Georg-t418#431029 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Keppler Keppler
Jméno:
Given Name:
Georg Georg
Jméno v originále:
Original Name:
Georg Keppler
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.06.1914 poručík policie
DD.MM.1917 nadporučík policie
21.06.1920 kapitán policie
01.07.1931 major policie
10.10.1935 SS-Sturmbannführer
20.04.1937 SS-Obersturmbannführer
20.04.1938 SS-Standartenführer
13.05.1940 SS-Oberführer
09.11.1940 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
30.01.1942 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
20.04.1944 SS-Obergruppenführer a generál zbraní-SS
19.06.1914 Leutnant der Polizei
DD.MM.1917 Oberleutnant der Polizei
21.06.1920 Hauptmann der Polizei
01.07.1931 Major der Polizei
10.10.1935 SS-Sturmbannführer
20.04.1937 SS-Obersturmbannführer
20.04.1938 SS-Standartenführer
13.05.1940 SS-Oberführer
09.11.1940 SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
30.01.1942 SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Armed-SS
20.04.1944 SS-Obergruppenführer and General of the Armed-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.geocities.com/~orion47/
URL : https://www.valka.cz/Keppler-Georg-t418#431030 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS Georg Keppler


Narozen: 7.5.1894 v Mainzu
Zemřel: 16.6.1966 v Hamburgu (na následky vážných zranění z dob války)


Služební postup :


Leutnant: 19.6.1914
Oberleutnant: 1917
Hauptmann der Schupo: 21.6.1920
Major der Schupo: 1.7.1931
SS-Sturmbannführer: 10.10.1935
SS-Obersturmbannführer: 20.04.1937
SS-Standartenführer: 20.4.1938
SS-Oberführer: 13.5.1940
SS-Brigadeführer und General Major der Waffen-SS: 9.11.1940
SS-Gruppenführer und General Lieutenant der Waffen-SS: 30.1.1942
SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS: 20.4.1944

Přiřazení :


1929 - 20.11.1931 - Velitel Landespolizei v Jeně
20.11.1933 - 24.5.1935 - Velitel Schutzpolizei, Gotha
10.1933 - 6.1934 - Velitel München Landespolizei-Regiment
6.1934 - 10.10.1935 - Služba v Heer, Inf.Rgt. 32
10.10.1935 - Vstoupil do SS-Verfügungstruppe
10.10.1935 - 23.3.1938 - Velitel I.Sturmbann/SS-Standarte 1 "Deutschland"
23.3.1938 - 11.7.1941 - Velitel SS-Standarte 3 (později označené SS-Regiment (mot.) "Der Führer"/SS-Division "Reich" (mot.))
15.07.1941 - 21.09.1941 - Velitel SS-Totenkopf-Division
krátce - Velitel SS-Division "Nord"
V léčení kvůli mozkovému nádoru
1.4.1942 - 10.2.1943 - Velitel SS-Division "Reich"
2.1943 - 30.8.1943 - V léčení
31.8.1943 - 20.3.1944 - velitel jednotek Waffen-SS Böhmen-Mähren
6.4.1944 - 1.9.1944 - velitel jednotek Waffen-SS Ungarn
16.8.1944 - 24.10.1944 - velitel I.SS-Panzer-Korps
1.11.1944 - 2.2.1945 - velitel jednotek Waffen-SS Ungarn
30.10.1944 - 4.2.1945 - Velitel III.(germanisches) SS-Panzer-Korps
4.2.1945 - 8.5.1945 - Velitel XVIII.SS-Armee-Korps


Vzdal se americkým jednotkám 22.5.1945
URL : https://www.valka.cz/Keppler-Georg-t418#2283 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Počas 1. svetovej vojny velil rote. Po vojne vstúpil do služieb nemeckej polície.. Počas svojej kariery pôsobil ako policajný dôstojník a vyšetrovatel, nakoniec sa v roku 1930 stal šéfom Schutzpolizei. V roku 1935 vstúpil do SS-VT, kde mu bolo 10. ríjna/oktobra 1935 sverené velenie 1. praporu Standarte 1 Deutschland. Začiatkom roku 1938 Keppler vytvoril prvý rakúsky pluk SS Der Fuhrer. V čele tejto jednotky úspešne pôsobil po dobu ťaženia vo Francúzsku, kde získal Rytiersky kríž. V červenci/júli 1941 Keppler prevzal od Kleiheisterkampa velenie divízie TOTENKOPF. V dobe jeho velenia divízia zažila jedny zo svojich najťažších bojov okolo jazera Ilmen, vrátane útoku na línii Luga. Divízia v tejto dobe prešla desivou vyčerpávajúcou vojnou. V zárí/septembri toho istého roka sa na miesto velitela vrátil Eicke. U Kepplera lekári zistili mozgový nádor a zbytok roku strávil na liečení. Potom bol poverený velením divízie Das Reich. Túto funkciu zastával až do únoru/februára 1943, ked ho choroba opať prinútila odísť zo svojho miesta velitela. Po svojom vyliečení Keppler prakticky po celú dobu bojov v Normandii viedol 1. tankový zbor SS. Potom sa vrátil na východnú frontu., kde až do února/februúra 1945 velil 3. tankovému zboru SS. Navzdory svojej chorobe patril Keppler k najschopnejším velitelom SS.
URL : https://www.valka.cz/Keppler-Georg-t418#38503 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Georg Keppler
Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Keppler-Georg-t418#371876 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more