Main Menu
User Menu

Military history website

Kočiš, Aladár

     
Příjmení:
Surname:
Kočiš
Jméno:
Given Name:
Aladár
Jméno v originále:
Original Name:
Aladár Kočiš
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.04.1907 Trenčín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.08.1984 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- generálny tajomník Hlinkovej ľudovej strany (1942-1944)
- minister školstva a národnej osvety vo vláde Štefana Tisa
- redaktor Rozvoja, Slováka, Slovenskej pravdy, Slovenskej politiky, Organizačných zvestí HSĽS a Slovenskej obrody
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- po vojne odsúdený na 6 rokov odňatia slobody
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.upn.gov.sk
trencin.sk
www.facebook.com
URL : https://www.valka.cz/Kocis-Aladar-t236011#652439Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vláda Štefana Tisa (05.09.1944-04.04.1945) v prezidenstskom paláci v Bratislave.

Z ľava:
Ľudovít Lednár (minister dopravy a verejných prác),
Aladár Kočiš (minister školstva a národnej osvety),
Mikuláš Pružinský (minister financií),
Štefan Tiso (predseda vlády, minister zahraničných vecí a minister spravodlivosti),
Jozef Tiso (prezident Slovenskej republiky),
Alexander Mach (minister vnútra),
Gejza Medrický (minister hospodárstva),
Štefan Haššík (minister národnej obrany),
Tido J. Gašpar (šéf Úradu propagandy).

zbierka autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Kocis-Aladar-t236011#666655Version : 0
MOD