Koloniální policie

Kolonialpolizei

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kolonialpolizei
Koloniální policieNěmecko ztratilo po první světové válce své kolonie. Nacisté, kteří deklarovali odhodlání obnovit ztracenou slávu německé říše, navázali symbolicky na toto koloniální dědictví tím, že se policejní sbory ochranné policie ve třech německých městech staly nositeli této tradice. Brémská policie udržovala tradici Jihozápadní Afriky, kielská tradici Kamerunu a hamburská tradici Ťiao-čou. Příslušníci těchto sborů nosili na levém rameni tzv. Jižní kříž.


V roce 1941 založil Himmler v souvislosti s italskou kampaní a hypotetickým budoucím ziskem koloniálních držav koloniální policii v rámci pořádkové policie a Úřad koloniální policie (Kolonialpolizeiamt) v Hlavním úřadě pořádkové policie (Hauptamt Ordnungspolizei). Cílem bylo připravit dostatek kádrů pro nasazení v uvažovaných koloniích. Do čela Úřadu koloniální policie byl postaven generální inspektor policejních škol generálporučík policie Pfeffer-Wildenbruch. V Oranienburku byla zřízena Škola koloniální policie. Část výuky byla realizována i ve vzdělávacích centrech SS a bezpečnostní policie. Někteří důstojníci navštěvovali i vzdělávací středisko v italském Tivoli, které náleželo italské africké policii (Corpo di Polizia dell'Africa Italiana). Absolventi se po skončení výuky vraceli k původním jednotkám, nicméně bylo s nimi počítáno pro případné pozdější nasazení v koloniích.


Je možné, že určitý počet příslušníků koloniální policie se podílel na německé účasti v italském tažení.Zdroje:
"The German Police", compiled by US and UK intelligence in 1945 via forum.axishistory.com
Gordon WILLIAMSON: World War II German Police Units, Osprey Publishing, Oxford, 2006
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-policie-t68528#240088 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Přiložím ještě informace, které vložil uživatel "MAXIS" do jednoho tématu na forum.axishistory.com:


Oranienburská Škola koloniální policie byla rozpuštěna do půlky roku 1942. Instruktoři a vycvičený personál vytvořili policejní prapor, který byl přičleněn k policejnímu pluku 5 v Srbsku.


Zbytek byl začleněn do policejního výcvikového pluku Oranienburg, který formálně vznikl k lednu 1943.
URL : https://www.valka.cz/Kolonialni-policie-t68528#240091 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more