Main Menu
User Menu

Military history website

KGB - predsedovia Výboru štátnej bezpečnosti

Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Predsedovia Výboru štátnej bezpečnosti (KGB)


1954-1958 – Serov I. A.
1958-1961 - Šelepin A. N.
1961-1967 - Semičastnyj V. J.
1967-1982 – Andropov J. V.
1982-1982 – Fedorčuk V. V.
1982-1988 – Čebrikov V. M.
1988-1991 – Krjučkov V. A.


Zdroj:
Dejiny Ruska – M. Švankmajer, V. Veber, Z. Sládek, V. Moulis ISBN 80-7106-216-2
URL : https://www.valka.cz/KGB-predsedovia-Vyboru-statnej-bezpecnosti-t68702#240925Version : 0