Main Menu
User Menu

Military history website

Kopfstein, Arnošt

     
Příjmení:
Surname:
Kopfstein
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Kopfstein
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
generál V. hodnostní třídy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
14.01.1867 Votice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kopfstein-Arnost-t108306#384601Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kopfstein
Jméno:
Given Name:
Arnošt
Jméno v originále:
Original Name:
Arnošt Kopfstein
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1867-DD.06.1881 Státní gymnasium, Tábor
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.08.1881-DD.08.1885 Kadetní škola pěchoty, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.08.1885 kadet rakousko-uherské branné moci
01.11.1888 poručík rakousko-uherské branné moci
01.05.1893 nadporučík rakousko-uherské branné moci
01.05.1900 setník rakousko-uherské branné moci
01.05.1912 major rakousko-uherské branné moci
01.03.1915 podplukovník rakousko-uherské branné moci
01.08.1917 plukovník rakousko-uherské branné moci
01.11.1918 plukovník pěchoty
29.12.1922 generál V. hodnostní třídy
01.02.1924 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.08.1916-01.08.1917 Velitel : Pěší pluk č. 30
01.08.1917-DD.08.1918 Velitel : Pěší pluk č. 30
25.04.1919-20.10.1919 Velitel : 1. pěší brigáda
01.01.1920-29.12.1922 Velitel : 9. pěší brigáda
29.12.1922-DD.11.1923 Velitel : 9. pěší brigáda

Ručně vyplněné položky:
DD.08.1881-DD.08.1885 vojenské studium, Praha
DD.08.1885-DD.05.1890 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 24, Wien
DD.05.1890-DD.11.1896 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 28, Praha
DD.11.1896-DD.05.1900 praporní pobočník Pěšího pluku č. 28, Trient
DD.05.1900-DD.05.1902 praporní pobočník Pěšího pluku č. 89, Przemysl
DD.05.1902-DD.05.1903 velitel Školy jednoročních dobrovolníků, Jaroslaw
DD.05.1903-DD.11.1907 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 89, Przemysl
DD.11.1907-DD.05.1909 pobočník velitele Pěšího pluku č. 42, Hradec Králové
DD.05.1909-DD.05.1912 velitel pěší roty Pěšího pluku č. 42, Kadaň
DD.05.1912-DD.08.1916 velitel praporu Pěšího pluku č. 30, Lwów, balkánské a italské válčiště
DD.08.1916-DD.08.1918 velitel Pěšího pluku č. 30, východoevropské a italské válčiště
DD.08.1918-DD.11.1918 referent Říšského ministerstva války, Wien
DD.11.1918-DD.02.1919 referent Likvidační komise ministerstva, Wien
DD.02.1919-DD.03.1919 velitel Okresního velitelství Chomutov
DD.03.1919-DD.10.1919 velitel Pěší brigády č. 1, slovenské válčiště
DD.10.1919-DD.10.1919 zástupce velitele Divise č. 4, Užhorod
DD.10.1919-DD.11.1919 velitel teritoriální brigády Hradec Králové
DD.11.1919-DD.01.1920 velitel Pěší brigády č. 17, České Budějovice
DD.01.1920-DD.10.1923 velitel Pěší brigády 9, České Budějovice
DD.10.1923-DD.03.1924 zdravotní dovolená
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1914

Vojenský záslužný kříž 3. třída
Military Merit Cross 3rd Class
Militärverdienstkreuz III. Kl.
-

DD.MM.1915

Vojenská záslužná medaile bronzová
Bronze Military Merit Medal
Bronzene Militär-Verdienstmedaille
-

DD.MM.1916

Řád železné koruny 3. třída
Order of Iron Crown 3rd Class
Orden der Eisernen Krone III. Kl.
-

DD.MM.1917

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

DD.MM.1917

Karlův vojenský kříž
Karl Troop Cross
Karl-Truppenkreuz
-

DD.MM.1917

Řád Leopolda rytíř
Order of Leopold Knight
Leopold-Orden Ritter
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kopfstein-Arnost-t108306#384602Version : 0
MOD