Main Menu
User Menu

Military history website

Kunz, Jaroslav

     
Příjmení:
Surname:
Kunz
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Kunz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
09.05.1869 Brno /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.09.1933 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
?
Jiné významné skutečnosti:(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
?
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz

Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kunz-Jaroslav-t108716#385602Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Kunz
Jméno:
Given Name:
Jaroslav
Jméno v originále:
Original Name:
Jaroslav Kunz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1878-DD.06.1886 Státní gymnasium, Brno
DD.10.1886-DD.07.1890 Karlo-Ferdinandova universita, právnická fakulta, Praha
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.11.1892-DD.05.1893 Škola jednoročních dobrovolníků, Brno
DD.10.1894-DD.01.1895 Kurs pro vojenské auditory, Wien
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.10.1893 kadet rakousko-uherské branné moci
01.01.1894 poručík rakousko-uherské branné moci
01.11.1895 nadporučík auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1898 setník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1910 major auditor rakousko-uherské branné moci
01.05.1914 podplukovník auditor rakousko-uherské branné moci
01.11.1917 plukovník auditor rakousko-uherské branné moci
18.11.1918 plukovník justiční služby
28.04.1921 generál justiční služby V. hodnostní třídy
16.12.1927 generál justiční služby
01.01.1931 výslužba
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1919-09.03.1922 Velitel : 32. oddělení /justiční/
09.03.1922-01.01.1927 Velitel : 34. oddělení /justiční/
01.01.1927-DD.12.1930 Velitel : I./5. oddělení /justiční/

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1892-DD.11.1892 jednoroční dobrovolník Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.11.1892-DD.05.1893 vojenské studium, Brno
DD.05.1893-DD.09.1893 velitel pěší čety Pěšího pluku č. 8, Brno
DD.01.1894-DD.10.1894 praktikant posádkového soudu, Wien
DD.10.1894-DD.01.1895 vojenské studium, Wien
DD.01.1895-DD.05.1899 vyšetřující soudce posádkového soudu, Lwow
DD.05.1899-DD.11.1901 vyšetřující soudce posádkového soudu, Sarajevo
DD.11.1901-DD.02.1905 správce posádkového soudu, Sopron
DD.02.1905-DD.11.1910 vyšetřující soudce posádkového soudu, Wien
DD.11.1910-DD.07.1914 profesor Sborové důstojnické školy, Wien
DD.07.1914-DD.01.1915 zástupce předsedy posádkového soudu, Wien
DD.01.1915-DD.10.1918 předseda posádkového soudu, Wien
DD.10.1918-DD.11.1918 mimo službu
DD.11.1918-DD.10.1919 přednosta Justičního odboru ministerstva, Praha
DD.10.1919-DD.03.1922 přednosta 32. oddělení /justičního/ ministerstva, Praha
DD.03.1922-DD.01.1927 přednosta 34. oddělení /justičního/ ministerstva, Praha
DD.01.1927-DD.12.1930 přednosta I./5. oddělení /justičního/ ministerstva, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1898

Jubilejní pamětní medaile 1898
Jubilee Commemorative Medal 1898
Jubiläums - Erinnerungsmedaille 1898
-

DD.MM.1908

Jubilejní kříž 1908
Jubilee Cross 1908
Jubiläumskreuz 1908
-

DD.MM.1910

Stříbrný záslužný kříž s korunou
Silver Cross of Merit with Crown
Silbernes Verdienstkreuz mit der Krone
-

DD.MM.1915

Řád Františka Josefa rytíř
Order of Franz Joseph Knight
Franz Joseph Orden Ritter
-

DD.MM.1917

Zlatý záslužný kříž
Golden Cross of Merit
Goldenes Verdienstkreuz
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Kunz-Jaroslav-t108716#385603Version : 0
MOD