Main Menu
User Menu

Military history website

Svobodník

Lance Corporal

Gefreiter

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Svobodník
English: Lance Corporal
Deutsch: Gefreiter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Svobodník
Link to the Dictionary Entry ranks
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Svobodnik-t236486#653598Version : 0
MOD