Main Menu
User Menu

Military history website

Národna akadémia obrany

Landesverteidigungsakademie

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Národna akadémia obrany vo Viedni
LandesverteidigungsakademieOficialne existuje ako Národna akadémia obrany od roku 1967


Veliteľ General Raimund Schittenhelm


Akadémia zabezpečuje :
- kurzy vyšších dôstojníkov od hodnosti major vyššie,
- zabezpečuje kurzy generálneho štábu,
- kurzy a vedecku činnosť v oblasti obrannej politiky,
- vydávanie vojenských periodík,
- jazykové kurzy,
- archiváciu publikačnej činnosti celého bundesheeru.


Dislokovaná je vo Viedni v Stiftkaserne


Zdroj:
www.bundesheer.at
Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Narodna-akademia-obrany-t68715#240979Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Logo akadénie


Zdroj:
www.bundesheer.at
URL : https://www.valka.cz/Narodna-akademia-obrany-t68715#240980Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

pár záberov z osláv 40 - tého výročia založenia


Zdroj:
Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Narodna-akademia-obrany-t68715#241135Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tieto zábery su spravené tesne pred začiatkom bohužiaľ z ďalších osláv už foto nemám.


Zdroj:
Archív autora
URL : https://www.valka.cz/Narodna-akademia-obrany-t68715#241138Version : 0