Main Menu
User Menu

Military history website

Ljalková - Lastovecká, Marie

     
Příjmení:
Surname:
Ljalková - Lastovecká
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Ljalková - Lastovecká
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
03.12.1920 Horoděnka /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.11.2011 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- odstřelovačka 2. pěší roty Československého polního praporu 1
- vedoucí zdravotnice 1. tankového praporu 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- v roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
www.zeny-bojujici.cz
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945, Praha 2005, s. 176
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#418719Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Ljalková - Lastovecká
Jméno:
Given Name:
Marie
Jméno v originále:
Original Name:
Marie Ljalková - Lastovecká
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád rudé hvězdy
Order of the Red Star
Opден Красная Звезда
-

DD.MM.1943

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1948

Sokolovská pamětní medaile
Commemorative Medals of Sokolov Battle
-

27.10.2008

Kříž obrany státu ministra obrany České republiky
State Defence Cross of the defence minister of the Czech republic
-

28.10.2010

Řád Bílého lva II. tř. vojenská skupina
Order of the White Lion 2nd Class Military Division
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#418721Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Plukovnice Marie Ljalková-Lastovecká


Odstřelovačka 1. čs. samostatné brigády v SSSR, zdravotnice 1. čsl. samostatné tankové brigádyNarodila se 3. prosince 1920 ve vsi Horoděnka u Stanislavky na Ukrajině, v rodině volyňských Čechů Petrušákových.
Po ukončení obecné školy odešla studovat na průmyslovku do Stanislavky, ale po dvou letech studia předčasně ukončila a vrátila se do rodné vsi, kde začala pracovat jako řidička kolchozního traktoru. Poprvé byla provdána za Michala Petra Ljalka a přijala jeho příjmení.


Na počátku války odešla s manželem a rodiči do vnitrozemí, kde se na jaře 1942, krátce poté, co se v Buzuluku začala formovat československá vojenská jednotka, přihlásila se jako dobrovolnice. Byla přidělena jako zdravotnice u náhradní roty 1. čs. samostatného praporu. Jejích pozoruhodných střeleckých schopností si povšiml velitel výcviku a doporučil Marii do speciálního tříměsíčního kurzu pro odstřelovače. Absolvovala ho jako první žena společně s V. Biněvskou a poté byla přidělena k 2. pěší rotě 1. čs. samostatného praporu. Se svojí jednotkou prodělala bojový křest v boji u Sokolova, když při protiútoku na zamrzlé řece Mže v noci z 9. na 10. března svojí automatickou puškou SVT-40 s optickým hledím zneškodnila obsluhu nepřátelského kulometu a složila pět německých samopalníků. V následujících dnech obrany Arťuchovky si zapsala na konto další desítku nepřátel. Za mimořádnou udatnost a odvahu v boji byla vyznamenána Československým válečným křížem 1939 a sovětské velení jí udělili Řád Rudé hvězdy. Současně byla povýšena do poddůstojnické hodnosti.


V období formování 1. čs. samostatné brigády v Novochopersku se stala instruktorkou střelby v kurzu pro přípravu odstřelovačů, s nimiž následně prodělala i bojové operace při osvobozování Kyjeva a západní Ukrajiny. V té době se provdala a požádala o přeložení ke zdravotníkům. Po absolvování zdravotnických kurzů v létě 1944 v Proskurově byla přidělena jako vedoucí zdravotnice k 1. tankovému praporu 1. čs. sam. tankové brigády, se kterým prodělala karpatsko-dukelskou a na jaře 1945 jako řidička sanitního vozu i jaselsko-gorlickou operaci. Svoji bojovou cestu zakončila ve Slezsku, nedaleko Holešova, kde se pak až do podzimu 1945 zdržovala se svojí jednotkou, určenou k zajištění hranic.


Po válce pracovala již jako rotmistryně zdravotní služby ve vojenské nemocnici v Praze a později dlouhá léta na 4. oddělení vojenské nemocnice v Olomouci. 1. března 1947 byla armádou přijata do trvalého služebního poměru a povýšena do důstojnické hodnosti. Dnes je plukovník v záloze Marie Lastovecká v důchodu a žije v Brně.


Zdroje: Vojenské osobnosti československého odboje 1939 -1945
další: Z BUZULUKU DO PRAHY, L. Svoboda
SMĚR PRAHA, kolektiv autorů

URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#119953Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fotografie M. Ljalkové z roku 1945 a současná fotografie z ostravského setkání veteránů - příslušníků 1. čs. samost. tankové brigády v SSSR za druhé světové války ...
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#120196Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kmenové číslo: 477/ž
Zapsána do stavu 1.ČSSPP: Buzuluk 3.6.1942
Vyznamenání (dodatek):
1948 - Sokolovská pamětní medaile
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#145402Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Roku 1944 v bojích u Dukly byla těžce zraněna, dodnes jí v hlavě zůstal kus střepiny. V roce 1953 byla částečně i z politických důvodů propuštěna z armády a byl jí přiznán plný invalidní důchod.


Jako invalidní důchodkyně pracovala více než 20 let jako průvodkyně Čedoku.Zdroj: https://www.zeny-bojujici.cz/medailonky/82
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#321708Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prezident republiky propůjčil Řád Bílého lva II. třídy vojenské skupiny plukovnici Marii Ljalkové-Lastovecké za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost.


Zdroj:
www.hrad.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Ljalkova-Lastovecka-Marie-t33161#375573Version : 0
MOD