Výcviková základna logistiky [2001-2004]

Logistics Training Base
     
Název:
Name:
Výcviková základna logistiky Logistics Training Base
Originální název:
Original Name:
Výcviková základňa logistiky
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
5. základňa technického zabezpečenia 5th Technical Support Base
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2004
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2002 Veliteľstvo pozemných síl
01.10.2002-01.10.2004 Veliteľstvo síl výcviku a podpory
01.10.2001-01.10.2002 Ground Forces Command
01.10.2002-01.10.2004 Training and Support Forces Command
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2004 Nitra, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2001-30.09.2004
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2004
01.10.2001-30.09.2004
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
-
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-logistiky-2001-2004-t66412#307142 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výcviková základňa logistikyVznik:


Dislokácia: Nitra


Krycie číslo: 2629


Nadriadený stupeň:
Veliteľstvo síl výcviku a podpory (2002-2004)


Zloženie:


Zánik: 2004


Zdroj: archív autora
URL : https://www.valka.cz/Vycvikova-zakladna-logistiky-2001-2004-t66412#235051 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more