Main Menu
User Menu

Military history website

M1897, M1897A / A1 / A2 / A3 / A4 (7,5 cm poľný kanón)

M1897A, M1897A1, M1897A2, M1897A3, M1897A4

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

M1897 - 75 mm pôvodne francúzsky kanón Schneider modéle 1897. V USA postupne modernizovaný na verzie M1897A, M1897A1, M1897A2, M1897A3, M1897A4. Použitý ako výzbroj stíhača tankov M3 GMC.


M1897A3 používaný vo Veľkej Británii niesol označenie Ordnance 75 mm.
Zdroj: US Army Field Artillery School. Abbreviated Firing Tables: 75mm Gun M1897, M1897A1, M1897A2, M1897A3, M1897A4,& M2 & 155mm Howitzer M-1917, M1917A1, M1918, & M1918A1
URL : https://www.armedconflicts.com/M1897A-M1897A1-M1897A2-M1897A3-M1897A4-t57783#208773Version : 0
MOD