Main Menu
User Menu

Military history website

M252 (81mm minomet)

Medium Extended Range Mortar

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

US Army vyvíjala mínomet M252 spolu s Britmi aby nahradil typ M29A1. Hlaveň je u ústia vybavená zariadením pre tlmenie zvukového efektu vznikajúceho pri streľbe (BAD - Blast Attenuation Device). Zbraň je ideálna pre podporu výsadkových, horských a pechotných jednotiek.

Zbraň sa skladá z týchto častí:
• M253 - hlaveň (15,89 kg)
• M177 - podstavec (11,80 kg)
• M3A1 - ložište (11,58 kg)
• mieridlá (1,14 kg)

Vývoj:
Tento mínomet nahradil predchádzajúci typ 81mm mínometu u jednotiek námorníctva v roku 1986. M252 je adaptáciou britského 81mm mínometu vyvinutého v sedemdesiatych rokoch. Je to najpoužívanejší typ u mínometných jednotiek peších brigád.


TTU
Dĺžka hlavne:....................................142,24 cm
Hmotnosť:.........................................40,41 kg
Ráže:................................................81 mm
Maximálni účinný dostrel:....................5 700 m
Minimálni dostrel:...............................80 m
Rychlost paľby
- maximálna: .........................33 rán/min
- udržiavacia:..........................16 rán/min
Námer:..............................................45 - 85 stupňov
URL : https://www.armedconflicts.com/Medium-Extended-Range-Mortar-t40188#153731Version : 0
MOD