Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tanky Sherman DD (Duplex Drive, dvojitý pohon) byly vyvinuty pro účely vylodění na území francouzské Normandie v červnu 1944. Vozidla byla dodatečně modifikována tak, aby byla schopna plavby. Stroje Sherman DD existovaly dle dostupných údajů nad verzemi

M4A1 Sherman (v britském označení Sherman II DD)
M4A2 Sherman (Sherman III DD)
M4A4 Sherman (Sherman V DD)

Technicko-taktická data odpovídají jednotlivým "zdrojovým" verzím s tím, že se jednalo o stroje se 75mm kanonem, délka byla větší (díky konstrukci vzpěr pro nástavbu pro plavbu a díky dvěma lodním šroubům, napojeným na pohon zadních hnacích kol). Při vztyčené nástavbě pro plavbu činila výška 3,8 m, tedy o 1,2 m vyšší než obvykle. Ve výzbroji chyběl půlpalcový protiletadlový kulomet, stroje mely jen dva .30 kulomety.

Zdroj: Swimming Shermans, Osprey New Vanguard 123, ISBN : 1841769835
URL : https://www.valka.cz/M4-Sherman-DD-t536#404791Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

M4A2 Sherman DD, Bovington Tank Museum, 2003 a 2004. Zobrazený tank je dnes jediným dochovaným Shermanem DD s původní plachtovou clonou.URL : https://www.valka.cz/M4-Sherman-DD-t536#2958Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

M4A1 Sherman DD, Musée Des Épaves Sous-Marines Du Débarquement, Commes, Francie, 2007. Tento Sherman se potopil zhruba 5 km od pobřeží společně s dalšími 26 tanky 741. tankového praporu poté, co v 6.30 dne 6. června 1944 vyjely z vyloďovacího plavidla směrem k pláži Omaha. Shermany DD nedokázaly bojovat s vysokými vlnami a nakonec skončily na dně průlivu La Manche. Zobrazený tank byl "vyloven" v červenci 1980.


Další Sherman DD ze sestavy 741. tankového praporu, který se potopil při spojeneckém vylodění v Normandii, Musée Des Épaves Sous-Marines Du Débarquement, Commes, Francie, 2007.


URL : https://www.valka.cz/M4-Sherman-DD-t536#404794Version : 0
MOD
Own photo, of Normandy reptile Juno, 2014

.
URL : https://www.valka.cz/M4-Sherman-DD-t536#543822Version : 0
MOD