Main Menu
User Menu

Military history website

MIM-104B PAC-1

MIM-104B PAC-1

MIM-104B PAC-1

     
Název:
Name:
MIM-104B PAC-1
Originální název:
Original Name:
MIM-104B PAC-1
Kategorie:
Category:
protiletadlová řízená střela dalekého dosahu
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1988-DD.MM.199R Raytheon Company, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1988-DD.MM.199R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.09.1986 test proti balistickej rakete MGM-52 Lance / flight test against an MGM-52 Lance target missile
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost střely:
Missile Weight:
900 kg
Hmotnost hlavice:
Warhead Weight:
91 kg
Celková délka:
Overall Length:
5310 mm
Průměr těla:
Diameter:
410 mm
Rozpětí křídla:
Wingspan:
840 mm
Hlavice:
Warhead:
M298, tříštivo-trhavá
Způsob navedení:
Guidance System:
Zprostředkovaný systém navedení řízených střel (navedení přes raketu - Track-Via-Missile)
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
1 x Thiokol TX-486-1 (raketový motor na tuhé palivo)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost / Machovo číslo:
Speed / Mach Number:
M5
Dosah:
Range:
70 km
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
Použití: PLRK Patriot PAC-1 a novší
Zdroje:
Sources:
www.designation-systems.net
tanknutdave.com
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/MIM-104B-PAC-1-t247482#683359Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Protilietadlová raketa MIM-104B boly vyvinutá v 80-tych rokoch 20. storočia s cieľom rozšíriť spôsobilosť PLRK Patriot aj na ničenie balistických cieľov (Patriot Anti-TBM Capability) a pozemných rušičov. Vychádza z typu MIM-104A a základným rozdielom je modifikovaný navádzací a navigačný hardware.

Kvôli svojim schopnostiam ničiť pozemné rušiče sa označovala aj ako SOJC (Standoff Jammer Countermeasures). V tomto režime je raketa odpálená po špecifickej trajektórii smerom k polohe rušiča a hlavica pracuje v režime vyhľadávania najsilnejšieho zdroja rušenia. Na tento zdroj sa následne navádza a ničí ho.

Pri použití v štandardných PLRK Patriot sa raketa správa rovnako ako raketa MIM-104A a jej nové spôsobilosti sa nedajú využiť. Plné využitie má až v modifikovanýchj PLRK Patriot PAC-1. Modifikácia kompletu je plne softwerová - sú nahradené pôvodné algoritmy na vyhľadávanie a sledovanie ceľa a rakety za nové, optimalizované. Zároveň je upravený limit maximálnej elevácie antény rádiolokátora AN/MPQ-53 zo 45° na takmer 90°. Prvé komplety Patrito boli na štandart PAC-1 upravené v júli 1988 a postupne prešli touto úpravou všetky dovtedy vyrobené komplety.

Pre prepravu, skladovanie a odpálenie rakety sa používa identický kontajner ako pre raketu MIM-104A a rovnaké odpaľovacie zariadenie M901.


Zdroj: archív autora
www.designation-systems.net
URL : https://www.valka.cz/MIM-104B-PAC-1-t247482#683360Version : 0
MOD