MacKenzie, Kenneth Williams

     
Příjmení:
Surname:
MacKenzie MacKenzie
Jméno:
Given Name:
Kenneth William Kenneth William
Jméno v originále:
Original Name:
Kenneth William "Super Mac" MacKenzie
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
inženýrengineer
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.06.1916 Belfast /
08.06.1916 Belfast /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.06.2009 /
04.06.2009 /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 247. perutě RAF - flight commander of No. 247 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- irské letecké eso 2. světové války s 10 samostatnými sestřely, 3 sdílenými, 2 samostatně poškozenými a 1 sdíleným
- 7. října 1940 zničil nepřátelské letadlo tak, že mu při letu u mořské hladiny křídlem zničil ocas, za toto obdržel Záslužný letecký kříž a spolubojovníci mu začali říkat "Super Mac"
- 29.09.1941 vedl útok na letiště Lannion v Bretani, když bylo jeho letadlo zasaženo, nouzově přistál a byl zajat, po několika neúspěšných útěcích byl nakonec osvobozen postupujícími jednotkami a repatriován v říjnu 1944
- irish flying ace of WW2 with 10 solo claims, 3 shared, 2 solo damaged and 1 shared
- on 7th October 1940 destroyed enemy aircraft, by following it down to almost sea level, where he struck the tailplane with one of his wings, for this was awarded DFC and comrades started to call him "Super Mac"
- on 29.09.1941 led a strafing attack on Lannion airfield in Brittany. Mackenzie was hit by heavy flak, crash-landed and was captured, after few unsuccessful attempts to escape, was freed by advancing troops and repatriated in October 1944
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cieldegloire.fr/002_raf_mackenzie_k_w.php
https://www.bbm.org.uk/airmen/MackenzieKW.htm
www.independent.co.uk
URL : https://www.valka.cz/MacKenzie-Kenneth-Williams-t238171#658532 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
MacKenzie MacKenzie
Jméno:
Given Name:
Kenneth William Kenneth William
Jméno v originále:
Original Name:
Kenneth William "Super Mac" MacKenzie
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.06.1941 kapitán
DD.MM.RRRR Pilot Officer
DD.MM.RRRR Flying Officer
DD.06.1941 Flight Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
21.09.1940-28.09.1940 43. peruť RAF (pilot)
28.09.1940-DD.06.1941 501. peruť RAF (pilot)
DD.06.1941-29.09.1941 247. peruť RAF (velitel letky)
29.09.1941-DD.10.1944 válečný zajatec
DD.10.1944-DD.06.1945 OTU 53 (instruktor)
21.09.1940-28.09.1940 No. 43 Squadron RAF (pilot)
28.09.1940-DD.06.1941 No. 501 Squadron RAF (pilot)
DD.06.1941-29.09.1941 No. 247 Squadron RAF (flight commander)
29.09.1941-DD.10.1944 prisoner of war
DD.10.1944-DD.06.1945 OTU 53 (instructor)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://cieldegloire.fr/002_raf_mackenzie_k_w.php
https://www.bbm.org.uk/airmen/MackenzieKW.htm
www.independent.co.uk
URL : https://www.valka.cz/MacKenzie-Kenneth-Williams-t238171#701704 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more