Main Menu
User Menu

Military history website

Mach, Alexander

     
Příjmení:
Surname:
Mach
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Mach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
hlavní velitel Hlinkovej gardy
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
11.10.1902 Tótmegyer /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.10.1980 Bratislava /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel Hlinkových gard,
- 1940–1945 ministrem vnitra, vláda Vojtecha Tuku, vláda Štefana Tisa
- 1940–1944 místopředseda slovenské vlády, vláda Vojtecha Tuku
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- strávil 21 let ve vězení
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mach
http://www.slovensko39-45.estranky.sk/clanky/ - alexander-mach/zivotopis-alexandra-machu
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#383814Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Mach
Jméno:
Given Name:
Alexander
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander Mach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Gymnázium Nové Zámky
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
14.03.1939-21.05.1940 Velitel : Hlavní velitelství Hlinkovy gardy
29.07.1940-05.09.1944 Velitel : Hlavní velitelství Hlinkovy gardy

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alexander_Mach
http://www.slovensko39-45.estranky.sk/clanky/ - alexander-mach/zivotopis-alexandra-machu
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#670103Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Alexander "Šaňo" Mach sa narodil roku 1902 v Palárikove v roľníckej rodine. Po skončení gymnázia v Nových Zámkoch študoval za kňaza v Ostrihome a neskôr v Trnave. Jeho búrlivá povaha však skoro našla uplatnenie v politike. Bol strhujúcim rečníkom a novinárom. Už od roku 1922 zakladal organizácie HSĽS a Orla. Patril k radikálnemu krídlu v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Bol pravou rukou Vojtecha Tuku. Roku 1929 spolu s ním zasadol na lavici obžalovaných a za nedostatočne dokázanú protištátnu činnosť si odsedel dva mesiace väzenia. Pracoval ako redaktor a neskôr i šéfredaktor denníkov "Slovák" a "Slovenská pravda". Mal blízko k literárnym kruhom, najmä k Milovi Urbanovi, Valentínovi Beniakovi a Ladislavovi Novomeskému. Už od vyhlásenia autonómie sa zasadzoval za rýchle osamostatnenie Slovenska. Po vyhlásení Slovenského štátu pôsobil ako veliteľ Hlinkovej gardy, ktorú riadila skupina radikálov v HSĽS. Ich snaha dostať sa k moci vyústila už vo februári 1940 do politickej krízy. Nemecko ju riešilo priamym zásahom do suverenity štátu na rokovaniach v Salzburgu 27.a 28.júla 1940. Radikáli si tam vynútili odvolanie ministra zahraničných vecí Ferdinanda Ďurčanského. Mach sa stal novým ministrom vnútra a Vojtech Tuka okrem postu predsedu vlády dostal aj ministerstvo zahraničia. Po salzburských rokovaniach na slovensko prišli nemeckí poradcovia, ktorí mali kontrolovať a usmerňovať politický a hospodársky život krajiny.


Roku 1942 Tuka a Mach po tajnej dohode s Nemcami bez vedomia prezidenta Tisa a ostatných členov vlády pripravili deportácie Židov z územia Slovenska do vyhladzovacích táborov v Poľsku. Prvý takýto transport opustil Slovensko 25.marca 1942. Ako minister vnútra taktiež zasahoval proti rôznym skupinám, ktoré viedli činnosť proti štátu a režimu, najmä komunistom. Zaslúžil sa však o prepustenie viacerých uväznených osôb.


V roku 1947 ho Národný súd v politickom procese odsúdil na 30 rokov väzenia za vojnové zločiny. Z väzenia ho prepustili až v roku 1968.


Zomrel v Bratislave roku 1980.
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#28696Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#88074Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A. Mach je pochovaný na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#133215Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V uniformě velitele Hlinkových GardZdroj: www.slovensko39-45.estranky.sk
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#321864Version : 0
The government of Štefan Tis (05.09.1944-04.04.1945) in the presidential palace in Bratislava.

From left:
Ľudovít Lednár (Minister of Transport and Public Works),
Aladár Kočiš (Minister of Education and National Enlightenment),
Mikuláš Pružinský (Minister of Finance),
Štefan Tiso (Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and Minister of Justice),
Jozef Tiso (President of the Slovak Republic),
Alexander Mach (Minister of the Interior),
Gejza Medrický (Minister of Economy),
Štefan Haššík (Minister of National Defense),
Tido J. Gašpar (Head of the Office of Propaganda).

author's collectionLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/666651
URL : https://www.valka.cz/Mach-Alexander-t9386#666659Version : 0
MOD