Magnetofonové nahrávky - Vzpomínky Nikity S. Chruščova

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Magnetofonové nahrávky z období glasnosti studií o člověku a politikovi Nikitovi Sergejeviči Chruščovovi


Jedinečný a nezprostředkovaný historický pramen Chruščovovy paměti zaznamenávají uzlové body několika desetiletí dvacátého století, a to formou přitažlivou nejen pro historiky, ale i pro laiky. O historických událostech navíc vypráví člověk, který nesporně patřil k nejvýznamnějším osobnostem dvacátého století. Způsob, jak kritizuje jiné, jak sám sebe obhajuje a provádí sebekritiku, prozrazuje, jakým byl člověkem. A tak spíše než zasvěcenou zprávou o důležitých dějinných událostech jsou Magnetofonové nahrávky z období glasnosti studií o člověku a politikovi Nikitovi Sergejeviči Chruščovovi.


Formát 135 x 205, pevná vazba s přebalem, 230 stran


cena 228,-Kč
URL : https://www.valka.cz/Magnetofonove-nahravky-Vzpominky-Nikity-S-Chruscova-t6030#14086 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more