Main Menu
User Menu

Military history website

Maletín

okr. Šumperk

     
Název:
Name:
Maletín
Originální název:
Original Name:
Maletín
Další názvy:
Other Names:
Moletein (německy)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Šumperk
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°46'55.00"N 16°47'07.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Javoří
Nový Maletín
Starý Maletín
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1317
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- Kostel svatého Mikuláše s areálem – jednolodní empírový kostel z let 1804–1805
- Sousoší Kalvárie (na hřbitově) – empírová skupina skulptur z roku 1848, práce místního kameníka L. Ch. Wankeho
- dvě hřbitovní brány a ohradní zeď – hlavní brána z roku 1821, východní brána z roku 1845, ohradní zeď ze začátku 19. století
- kříž (u fary) – kamenická práce z roku 1750 místního původu
- Rodinný dům čp. 1 – zděná lidová architektura z 1. poloviny 19. století, bohatě zdobená maletínským pískovcem, portál z roku 1839
- Socha sv. Jana Nepomuckého – barokní sochařská práce ze 2. čtvrtiny 18. století, připisovaná sochaři J. H. Heintzovi; sošky andílků jsou prací místního kameníka F. Wankeho
- Mariánský sloup (uprostřed obce) – barokní sochařská práce z roku 1725, doplněná v roce 1883
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
Před rokem 1950 samostatné obce Starý a Nový Maletín, v roce 1960 bylo připojeno Javoří.
Zdroje:
Sources:
www.maletin.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malet%C3%ADn
URL : https://www.valka.cz/Maletin-t119868#411503Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V seznamu lokalit po "Dočasně umístěných jednotkách"


je pod č. 81
Maletín ubytovací prostory,
garáže se skladem PHM,
radiotechnická hláska


Zdroj:
www.mzp.cz
URL : https://www.valka.cz/Maletin-t119868#455335Version : 0