Main Menu
User Menu

Military history website

Marder (prehľadové fórum)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Marder vo výzbroji povojnovej československej armády
Už tesne po skončení vojny(6/1945) boli niektoré ukoristené Mardery použité armádou k obsadzovaniu pohraničných oblastí. Známy je Marder III Ausf.H (Sd.Kfz.138) z Náchoda, ktorý mal pôvodnú nemeckej kamufláž na vrchnej časti nádstavby, premaľovanú zelenou khaki farbou a na boku nadstavby mal namaľovanú československú vlajku.

Je možné,že stroje boli neskôr v rámci obnovy tankových jednotiek súčasťou 21. tankovej brigády a 22. tankovej brigády, ktoré tvorili jadro dvoch mechanizovaných divízií (21. tb v 1. md v Prahe, neskôr Žatec, 22. tb v 3. md v Hodoníne, neskôr Dědice u Vyškova). Tieto jednotky mali vo výzbroji koristnú techniku.
Uvádza sa,že stroje Marder boli v roku 1945 evidované v stave pražskej jednotky a to tri stroje verzie Ausf. H (pod označením ÚV 753, 754 a 755) a 6 strojov verzie Ausf. M (ÚV 301 - 306). Okrem toho mali v stave i dva Grille Ausf. M s 3 cm protilietadlovým kanónom (ÚV 322 a 325) a jeden s húfnicou 15 cm sIG (ÚV 354).

Stroje Marder mali neskôr niesť označenie ST-II a byť zaradené do bojových jednotiek. Vzhľadom na zastaralosť tejto koncepcie, bolo rozhodnuté tieto stroje do bojových jednotiek nezaradiť a následne sa používali výhradne k výcviku v školských jednotkách (Dědice ???). Počet vozidiel sa udáva v sile jednej roty (9-10 ks?).
Stroje boli pravdepodobne rýchlo vyradené a v 50. rokoch 20. storočia skončili na šrotovisku, resp. platformy boli využité v civilnej sfére socialistického hospodárstva.

Břetislav Nakládal - Organizační struktura tankových jednotek čs.armády 1945-50,HPM č.5 a 6/2001
Vladimír Francev, Charles K. Kliment - Marder III & Grille,MBI, ISBN 80-902238-8-5
URL : https://www.valka.cz/Marder-prehladove-forum-t7755#137856Version : 0
MOD