Main Menu
User Menu

Military history website

Mařenice

okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Mařenice
Originální název:
Original Name:
Mařenice
Další názvy:
Other Names:
Marzenic (1372)
Groß-Mergthal
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Česká Lípa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°48'27.00"N 14°40'43.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Mařenice
Dolní Světlá
Horní Světlá
Mařeničky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1372
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Máří Magdalény
Sousoší Ukřižování se sochami ukřižovaného Krista, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava
Kaple na vrchu Kalvárie
Torzo kříže a několik reliéfů
Mariánský sloup
Pomník československých legionářů
Pomník padlým z I. světové války v Dolní Světlé
Skalní kaplička sv. Antoníčka v Antonínově údolí
Stavení Mařenice 27
Stavení Mařenice 28
Stavení Mařenice 136
Stavení Mařenice 150
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%99enice
URL : https://www.valka.cz/Marenice-t44366#568037Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mařenice (Groß Mergthal)
(okr. Česká Lípa)


V období 1.republiky součást politického okresu Německé Jablonné a soudního okresu Cvikov.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 018 obyvatel (z toho 15 osob národnosti československé a 988 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu XXIII


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Marenice-t44366#174522Version : 0
Chapel. AntoníčkaSource:
mapy.cz.
Mařenice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Marenice-t44366#568038Version : 0
the Sculptural group of the Crucifixion with statues of the crucified Christ, st. John of Nepomuk and st. VáclavSource:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ma%C5%99enice.
Mařenice - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Marenice-t44366#594240Version : 0