Main Menu
User Menu

Military history website

Hlavní šikovatel

Master Field Sergeant

Hauptfeldwebel

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Hlavní šikovatel
English: Master Field Sergeant
Deutsch: Hauptfeldwebel
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Šikovatel
Link to the Dictionary Entry Field Sergeant
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Hlavni-sikovatel-t236940#654800Version : 0
MOD