Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

Medaile za ruské tažení

Medal of Russian Campaign

Medalla de la Campaña de Rusia

     
Název:
Name:
Medaile za ruské tažení
Název v originále:
Original Name:
Medalla de la Campaña de Rusia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.11.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#624149Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Medaile za ruské tažení
Název v originále:
Original Name:
Medalla de la Campaña de Rusia
Datum vzniku:
Date of Establishment:
09.11.1943
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#624150Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Historie dobrovolníků ze Španělska začíná již 13.07.1941, kdy první vlak s dobrovolníky odjíždí z Madridu do Bavorska, kde dochází k vytvoření 250. pěchotní divize. Po intenzivním výcviku a bojovém stmelení jednotky, odjíždějí dne 20.08.1941 vojáci na ruskou frontu. Dne 10.10. postupuje jednotka boj v prostoru jezera Ilmeň a odráží útok sovětských jednotek.
V zimě roku 1941-42 vedli vojáci Modré divize (División Azul) těžké boje se Sověty. Bojovali statečně. Vojenské záznamy uvádějí, že divizí prošlo více jak 45 000 vojáků, na 4 500 jich v Rusku padlo a více jak 16 000 jich bylo raněno a zmrzačeno. Po neúspěchu německých vojsk u Kurska uvažoval generál Franco o stažení jednotky z fronty a o jejím návratu domů. Adolf Hitler dne 10.10.1943 rozhodl o stažení jednotky z Ruské fronty a přesunu do Španělska. V Rusku však zůstávají dobrovolníci tak zvaného Modrého legionu v síle 3 000 vojáků pod velením plukovníka Antonia Garcia Navarra, přičemž bojují v sestavě 121. německé pěchotní divize. V březnu roku 1944 se i tato jednotka z fronty stahuje a odjíždí domů do Španělska.
Další dobrovolníci již bojují v jednotkách "SS" a později i v pluku Brandenburg. Poslední boj postupují dobrovolníci již v ulicích Berlína v sestavě 11. divize SS (Nordland). Většina z nich v pouličním boji padla. Velitel jednotky SS-Haupsturmführer Miguel Ezguerra (1903-1984) však přežil v ruském zajetí a vrátil se do Španělska. Sám o této bojové činnosti napsal vzpomínkovou knihu: Berlín a vida o uerto.

Literatura:

EZGUERRA, Miguel: Berlin a vida o Muerto
TARAS, D.A.: Válečné vyznamenání spojenců Německa ve druhé světové válce, Minsk 2003
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#315791Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pamětní a čestná medaile španělských dobrovolníků v boji proti bolševiznu
(Erinnerungsmedaille für die Spanischen Freiwillingen im Kampf gegen den Bolschewismus)
Medaila byla založená 03.01.1944 jako vyznamenání pro příslušníky 250.pěchotní divize (Modrá divize - División Azul). Medaile byla ražena z nekvalitní slitiny bronzu.
Medaile má průměr 32 mm. Medaile se nosila na stuze, která je široká 30 mm. Stuha je červená se žlutým a bílým pruhem, po okrajích se nachází pruh černý. Medaile se udělovala v originální, jednoduché etuje bílé barvy. K medaili byl vydán i dekret a potvrzení o udělení, který byl v němčině.
Zdroj:
Literatura a prameny jsou v úvodní části tohoto pojednání.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#315833Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Španělská vláda založila vlastní variantu vyznamenání pro vojáky a důstojníky "Modré divize". Tato medaile byla určená všem španělským vojákům, kteří se nacházeli na frontě v Rusku a se zbraní v ruce, po boku fašistického Německa a jejich satelitů bojovali proti Sovětské armádě.
Tato vkusně a zajímavě řešená dekorace se nosila na stuze bílé barvy, která byla po stranách zakončena pruhem v národních barvách Španělska a na straně druhé v barvách spojence, Německa.
Medaile se udělovala v krabičce s nadpisem: MEDALLA DE TROPA-DONATIVO DEL MINISTERIO DEL EJERCITO (Vojenská medaile-založena vojenským (válečným) ministerstvem).
Nebo byl na udělovací etuje (krabičce) nápis: MINISTERIO DEL EJÉRCIT-MEDALLA CONMEMORATIVA.
Po skončení 2.světové války nebyla svastika ve Španělsku zakázaná a tak veteráni tuto dekoraci nosili na sponách i samostatně, jako připomínku své služby na „Východní frontě“. V současné době se tyto medaile vyrábějí pro potřebu sběratelů, tedy hovoříme o sběratelských kopiích.
Literatura:
Literatura a prameny jsou v úvodní části tohoto pojednávání
Medaile za ruské tažení - Krásná, originální spona příslušníka Modré divize.

Krásná, originální spona příslušníka Modré divize.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#315863Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Znak Španělské falangy.


Tento znak, označení či viditelně nošený odznak příslušníků Modré divize byl zřízen z rozhodnutí členů Falangy, což ve Španělsku byla strana pravicově nacionalistických příslušníků této organizace. Zároveň však to byla i jediná, legální politická organizace v době vlády generála Franca. Dobrovolníci, příslušníci Falangy měli právo nosit tento odznak na svých (německých) uniformách. Tedy toto Jho (Jařmo) a střely byly čestným znakem dobrovolníků Modré divize. Příslušníci Falangy nosili modré košile a od tohoto je odvozen i název „Modrá divize“.


Toto zpracování odznaku má svoji historii ve starém Španělsku, jde o spojení erbů krále Ferdinanda a královny Isabely Kastilské. Jařmo je znakem právě královny Isabely a střely krále Ferdinanda. Odznak se nosil na uniformě upevněn připínacím (zavíracím) špendlíkem. Falanga, španělská fašistická strana rozpoutala v zemí hrůzný teror proti všem levicovým a demokratickým stranám ve Španělsku. Za 2. světové válka však i přes naléhání Hitlera zachoval generál Franco neutralitu a po válce postupně, ale silně omezoval vliv Falangy s cílem zlepšit vztahy především s USA. Po jeho smrti v roce 1975 byl ve Španělsku obnoven demokratický systém.


Nejde o vyznamenání v pravém slova smyslu. Tento odznak lze považovat za ryze stranické vyznamenání, nošené jen příslušníky Falangy. Tedy zde můžeme odznak porovnat s odznakem NSDAP, který byl zřízen a nošen soudruhy v Německu a i zde byl nošen na uniformách příslušníků jednotek SS, a dalších polovojenských a politických organizací, ale jen zcela výjimečně na uniformách příslušníků Wehrmachtu.Poznámka:
Falanga Espaňola de las JONS byla vytvořena sloučením dvou fašistických organizací a to „Falangy“, kterou založil v roce 1933 José Antonio Primo de Rivera a Falangou, kterou založil v roce 1931 Ramiro Ledesma-Junty de Ofensiva Nacionál Sindicalista (Národně-syndikalistická chunta útoku). Falanga se stala masivním politickým hnutím 1936 porážkou PRR a CEDA ve volbách.
Literatura a prameny:
Jsou totožné a uvedené v první části článku.


upravil - 12.06.2009 - slimo
Medaile za ruské tažení - Odznak byl vyráběn v různé kvalitě kovů. Jsou známy i odznaky ražené ze stříbra,ale i nekvalitních sloučenin.

Odznak byl vyráběn v různé kvalitě kovů. Jsou známy i odznaky ražené ze stříbra,ale i nekvalitních sloučenin.
Medaile za ruské tažení - Čestný odznak příslušníka Falangy

Čestný odznak příslušníka Falangy
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#315903Version : 0
Název
Name
Medaile za ruské tažení
Medal of Russian Campaign
Medalla de la Campaña de Rusia
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.1950 Cuadra Medina, Mariano
DD.MM.RRRR Balcazar Rubio de la Torre, Antonio
DD.MM.RRRR Bayo Alessandri, Carlos
DD.MM.RRRR Muñoz Grandes, Agustín
DD.MM.RRRR Ollero Morente, Juan
DD.MM.RRRR Quintana Lacaci, Guillermo
DD.MM.RRRR Robles Pazos, Ramón
DD.MM.RRRR Román Garrido, Miguel
DD.MM.RRRR Temprano de la Prieta, Timoteo
Celkem : 9
URL : https://www.valka.cz/Medaile-za-ruske-tazeni-t8627#626095Version : 0
MOD