Main Menu
User Menu

Military history website

Merklín

okr. Plzeň-jih

     
Název:
Name:
Merklín
Originální název:
Original Name:
Merklín
Další názvy:
Other Names:
Merklin
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Plzeň-jih
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°33'38.00"N 13°11'53.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Merklín
Kloušov
Lhota
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1356
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zámek Merklín
Kostel sv. Mikuláše
Kostel sv. Vavřince
Českobratrský kostel Mistra Jana Husa
Kaplička
Kaplička
Sýpka
židovský hřbitov
Sochy sv. Floriána a sv. Notburgy
Pomník padlým v 1. světové válce
Pomník osvobození americkou armádou
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.merklin.cz/
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Merklin-t44371#645146Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Merklín
(okr. Plzeň-jih)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Přeštice.


Sčítání lidu v roce 1930: 1 443 obyvatel (z toho 1 417 osob národnosti československé a 23 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938 .


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu XV


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Merklin-t44371#174527Version : 0