Main Menu
User Menu

Military history website

Mikulovice

okr. Jeseník

     
Název:
Name:
Mikulovice
Originální název:
Original Name:
Mikulovice
Další názvy:
Other Names:
Villa Nicolai (1263)
Niklasdorf
Mikułowice
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Jeseník
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°18'05.37"N 17°19'31.14"E
Místní části:
Local Municipalities:
Kolnovice
Mikulovice
Široký Brod
Terezín
Vysutá
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1263
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- kostel svatého Mikuláše
- socha sv. Jana Nepomuckého mezi dvěma památnými lípami
- pomník padlých válečných zajatců v areálu bývalého muničního skladu Muna, sloužícího za války jako zajatecký tábora, posléze vojenský útvar VÚ 8189
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
V roce 1960 byly k Mikulovicím přičleněny dosud samostatné obce Kolnovice (s osadami Terezín a Vysutá) a Široký Brod. K 1. lednu 1976 byl k obci přičleněn i Hradec s osadou Nová Ves, avšak ten se k 23. listopadu 1990 opět osamostatnil.


Součástí Mikulovic byla osada Bukovec (něm. Buchberg), založená roku 1786 na jižní straně Mikulovic. Stavebně splynula se samotnými Mikulovicemi a roku 1976 byla i administrativně zrušena.
Zdroje:
Sources:
https://www.mikulovice.cz/
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mikulovice-t44376#642886Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mikulovice (Niklasdorf)
(okr. Jeseník)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Frývaldov.


Sčítání lidu v roce 1930: 3 338 obyvatel (z toho 102 osob národnosti československé a 3 145 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v červnu 1921. Zrušena v prosinci 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Hraničářského praporu 7


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Mikulovice-t44376#174535Version : 0