Main Menu
User Menu

Military history website

Mil V-12 [Kód NATO: Homer]

Миль В-12

     
Název:
Name:
Mil V-12
Originální název:
Original Name:
Миль В-12
Kategorie:
Category:
transportní vrtulník
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1967-DD.MM.1973 Moskevský vrtulníkový závod, Ljubercy /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1967-DD.MM.1973
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2 prototypy / prototypes
První vzlet:
Maiden Flight:
27.06.1967
Osádka:
Crew:
6
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Uspořádání rotorů:
Rotor Configuration:
rotory vedle sebe
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného vrtulníku:
Empty Weight:
69100 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
97000 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
105000 kg
Délka s otáčejícími se rotory:
Length with Rotors Turning:
37,00 m
Délka trupu:
Fuselage Length:
37,00 m
Šířka trupu:
Fuselage Width:
? m
Celková výška:
Overall Height:
12,50 m
Průměr hlavního rotoru:
Main Rotor Diameter:
35,00 m
Průměr vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Diameter:
- m
Plocha disku hlavního rotoru:
Main Rotor Disc Area:
1924,22 m2
Plocha disku vyrovnávacího rotoru:
Tail Rotor Disc Area:
- m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
turbohřídelový
Počet motorů:
Number of engines:
4
Typ:
Type:
Solovjov D-25VF o výkonu 4781 kW/6500 k
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
260 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
240 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Statický dostup:
Static Ceiling:
10 m
Dynamický dostup:
Dynamic Ceiling:
3500 m
Dolet:
Range:
500 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
1000 km
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
196 pasažérů

Hmotnost nákladu:
VTOL: 25.000 kg
STOL: 30.000 kg (rekord 40.204,5 kg do výšky 2.250 m)
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
-
Vybavení:
Equipment:
-
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fojtík, Jakub: 50 let od prvního skoku V-12 (54-57), Letectví a kosmonautika 2017 / 08

Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-V-12-Kod-NATO-Homer-t938#580394Version : 0
MOD

Najväčší vrtuľník in the world: the Mil V-12Koncom päťdesiatych years 20. day sa to popredia záujmu vojakov received ballistic missiles, ktoré sa javili even univerzálnou zbraňou, capable to veľkú vzdialenosť chasing them off nielen of the whole army, but aj infraštruktúru nepriateľa. Ich carriage and umiestňovanie to the missile forces, however, would require množstvo time and prostriedkov. Preto in Sovietskom zväze arose the need skonštruovania vrtuľníku with minimálnou nosnosťou 30 ton, who would tieto activities could zabezpečiť. Konštrukčná kancelária M.L. Miľa, who stood for viacerými úspešnými projektmi (Mi-2, I-4, I-6, Mi-8) sa in 1965 and embarked to the fullest to work, pričom first take-off of the prototype marked with In-12 sa uskutočnil about three years on the it - 10. júla 1968.

Already less than a year on his 6. August 1969 under the command of The captain.P. Kološenka managed prekonať päť, to this day neprekonaných, world rekordov in kategórii E-1. About.also. vyzdvihol load of weight 40.204,5 kg to a height of 2.255 m, respectively. 31.030 kg to a height of 2.951 m. Aj thanks this received this today neprekonaný titanic vrtuľník from the american Helicopter Association price of Sikorski's.

The second prototype vzlietol 28.05.1973 under the command of skúšobného pilot G.In. Alfjorova. Ešte predtým bol but the first prototype are introduced medzinárodnej the public to an air convention in Le Bourget in 1971. Machine your mohutnosťou and výkonmi woke up nesmierny acclaim and became sa after zásluhe hviezdou aerosalónu.

Nevertheless dosiahnutým výkonom or vrtuľník zaradený into serial production. Dôvodom bolo ustúpenie from koncepcie rýchlej prepravy ballistic rakiet and the fact that ťažké the cost could even prepravované vrtuľníkmi I-6. Besides the Sovietsky as well as with the started vyrábať medzikontinentálne ballistic missiles, ktoré boli umiestnené on cell phones podvozkoch, the fall off need ich premiestňovania ťažkými vrtuľníkmi.

After a tech site bol V-12 dvojrotorovým vrtuľníkom, pričom hull mal similar to ako súdobé freight lietadlá, včítane classical usporiadania chvostových plôch. In professional literatúre1) sa we can stretnúť with tvrdením that a similar dvojrotorová koncepcia bola on vrtuľníku in Sovietskom zväze used the first time. Nie is true, however, because rovnakú koncepciu, aj lf to a more menšom machine, used koncom päťdesiatych years konštruktér Even.P. Bratuchin on your vrtuľníkoch Bratuchin 2MG Omega, G-3, G-4, B-5, B-10 and B-11.

Over trupom boli umiestnené two lichobežníkové wing, on koncoch ktorých boli umiestnené pair turbohriadeľových motorboat D-25VF konštruktéra Solovjeva, used to vrtuľníkoch I-6 and I-10. Ich performance, however, was increased from 4.045 kW (5.500 k) to 4.780 kW (6,500 k). Päťlistové rotors boli protibežné, thanks čomu passed out need inštalácie vyrovnávacieho rotor on chvoste, who in the ordinary jednorotorového vrtuľníku are level. reakčný torque. The buoyancy of the vznikajúci on a solid krídlach significantly odľahčoval the main rotors vo vodorovnom flight.

Podvozok bol čelového (predného) type, pričom predné double wheel bolo umiestnené under vstupom to pilotného priestoru. Double kolesá hlavného chassis boli umiestnené on spodnej part of the krídlových vzpier. Expensive priestor mal dimensions of 28 m × 4.4 m × 4.4 m and bol prístupný otvárateľnou any časťou hull. Pa sa otvárala to bokov and súčasne sa sklápala down, the vytvárala nájazdovú ramp pre vozidlá. Vzhľadom on zložitý electrical system vrtuľníku about celkovom výkone 400 kW bola crew of up to six people. Except the first and the second pilot, palubného inžiniera, navigator and rádiooperátora ju formed aj electrical engineer. Kabína crew bola dvojposchodová, pričom v spodnej part of the mali your miesta first and the second pilot, palubný inžinier and electrical engineer, on hornej deck mal your workplace navigator and rádiooperátor (radio operator).

Work on vrtuľníku boli mortgaged in the year 1974. The first prototype sa nachádza in the biednom stave in Milovom vrtuľníkovom the race in Panki-Tomiline, the second was dedicated to Ústrednému múzeu air force in Monine.


FREEDOM, IN.: Helicopters, Our Troops, Prague 1979 1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-12
private photo
.
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - pohľad na druhý prototyp umiestnený v múzeu letectva v Monino

pohľad na druhý prototyp umiestnený v múzeu letectva v Monino
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - motory na krídle podopretom krídelnou vzperou

motory na krídle podopretom krídelnou vzperou
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - detail dvojice motorov D-25VF

detail dvojice motorov D-25VF
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - ľavá dvojica motorov

ľavá dvojica motorov
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - pohľad odzadu na ľavý pár motorov

pohľad odzadu na ľavý pár motorov
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - nosový podvozok

nosový podvozok
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - čelný pohľad na hlavný podvozok

čelný pohľad na hlavný podvozok
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - bočný pohľad na hlavný podvozok

bočný pohľad na hlavný podvozok
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - kabína navigátora

kabína navigátora
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - pohľad na chvostové plochy a zadnú nákladovú rampu

pohľad na chvostové plochy a zadnú nákladovú rampu
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - odklopné motorové kryty slúžili aj ako pracovné mostíky pre mechanikov

odklopné motorové kryty slúžili aj ako pracovné mostíky pre mechanikov
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - nákladný priestor

nákladný priestor
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] - Porovnanie veľkosti Mil V-12 a Mil Mi-2

Porovnanie veľkosti Mil V-12 a Mil Mi-2
URL : https://www.valka.cz/Mil-V-12-Kod-NATO-Homer-t938#622673Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mil V-12, CCCP-21142.

topwar.ru

Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-V-12-Kod-NATO-Homer-t938#19218Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mil V-12 Homer - pilotný priestor a priestor palubného inžiniera
Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


Mil V-12 [Kód NATO: Homer] -


URL : https://www.valka.cz/Mil-V-12-Kod-NATO-Homer-t938#75204Version : 0