Main Menu
User Menu

Military history website

Milavče

okr. Domažlice

     
Název:
Name:
Milavče
Originální název:
Original Name:
Milavče
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Domažlice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°27'59.73"N 12°58'59.28"E
Místní části:
Local Municipalities:
Milavče
Božkovy
Radonice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1302
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
- kostel svatého Vojtěcha z 18. století
- kaplička Vojtěška
- mohylník, významné archeologické naleziště
- škola
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.milavce.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milav%C4%8De
URL : https://www.valka.cz/Milavce-t233450#645459Version : 0
MOD